Adventskalender

Share

Så er det tid for adventskalender. Eg les i avisa at folk har laga pakkekalender med ein pakke for kvar dag i 24 dagar. Då tenkjer eg at jolegåvene vil forsvinne noko i pakkehaugen. På Setesdalswiki har eg ei anna løysing. Kvar dag legg eg eller ein annan brukar inn eit nytt bilete i jolekalenderen. Bileta er frå Setesdal eller illustrer noko i adventstida eller joletida.

Reidar Tveito starta med eit bilete som dotter hans, Katrine Tveito tok sundag 1. desember. Då gjekk Fånefjorden kvit, og det var eit talande bilete som fortalde om uveret denne dagen. På moisund.com hadde han ein biletkavalkade over veret denne dagen. Den var interessant å sjå, sjekk gjerne bileta til Reidar der: [http://www.moisund.com/2013/12/02/stormsundag-i-bygland/ Stormsundag i Bygland] heiter artikkelen. Det må ha vore sterke krefter i gang denne dagen.

Sjølv la eg inn eit bilete eg fann på Facebook i dag. Det var eit av dei sju slaga som Else-Marie Lunden bakar i denne adventstida, Sarah Bernard-kaker. Eg vonar at jolekalenderen kan spegle av aktivitetar i Setesdal i denne førjolstida. Sjølv er eg ikkje nokon stor fotograf, men gode vener på Facebook stiller dagleg med bilete som kan vere aktuelle. Eg ville jo gjerne hattar artiklar om fotografane og, om det let seg gjere, står att å sjå. Fjorårets kalender har mange røde lenker, noko som tyder på at det ikkje er så lett å få til artiklar om fotografane. Men bli gjerne med i å dele bilete på Setesdalswikis jolekalender. I fjor var det over 400 oppslag på den sida, så nokon ser på bileta som ligg der.