Bokmål og nynorsk

Share

I kveld var det tid for debatt om bokmål og nynorsk i Valle Radio. Det var kommunestyremøte, og Valle Mållag hadde sendt brev til kommunen med oppfordring til at ein burde undervise på nynorsk i vaksenopplæringa. Eg er jo lærar i vaksenopplæringa, så denne saka engasjerte meg jo litt. Men de som les bloggen veit jo at eg skriv like gjerne nynorsk som bokmål, så sjølv kunne eg jo gjerne ha tolt ein overgang. Då eg var lærar i ungdomsskulen, underviste eg jo i nynorsk.

Men det er eit problem med læremiddel på nynorsk for vaksne som skal lære norsk som andrespråk. Medan ein over år har utvikla fleire gode læreverk på bokmål, har det ikkje vore særleg utvikling av læremiddel på nynorsk. Når vi så er kjende med det som er på bokmål og finn lite på nynorsk, var vi ikkje særleg innstilte på å gå over til nynorsk.

Eit viktig argument for meg er at svært mange av elevane våre ikkje vert verande i Valle. Etter ei tid reiser dei til stader der dei kan få jobbar, svært ofte til det sentrale området rundt Oslofjorden. Eg trur knapt vi har hatt ein elev som har reist til Vestlandet. Og nær Oslo møter dei jo bokmål

Eit anna viktig argument for meg har vore å peike på at elevane ikkje har nokon dialektbakgrunn å stø seg til når dei skal lære norsk, slik barna i skulen har. Det heiter tal dialekt, skriv nynorsk, men når elevane ikkje har nokon dialekt med nynorsk i botn, har dei ingen føremon av å lære nynorsk her i Valle. Dei som skal ta meir utdanning, vil og for det meste møte bokmål som det vanlegaste språket.

Alt i alt er eg difor nøgd med at kommunestyret valde å høyre på desse argumenta og støtte at vi framleis kan halde opplæringa på bokmål på Valle Vaksenopplæring.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.