Adopter en eidsvollsmann

Share

Dette er eit prosjekt som er kome i stand i samband med Grunnlovsjubileet 1814. Tanken er å finne ut meir om dei folka som var på Eidsvoll og som skreiv under grunnloven. Frå Aust-Agder var desse til stades:

Selvstendighetspartiet:
Ole Knudsen Tvedten
Alexander Christian Møller
Henrik Carstensen
Unionspartiet:
Jacob Aall
Thor Reiersen Lilleholt
Even Thorkildsen Lande
Hans Jacob Grøgaard
Thomas Bryn

To av desse var frå Setesdal: Olav Knutsson Tveiten og Even Thorkildsen Lande. Setesdalswiki har ein grei artikkel om den første, http://www.setesdalswiki.no/wiki/Olav_Knutsson_Tveiten men foreløpig ikkje noko om den andre. Det får vi vel bøte på i året som kjem.

Prosjektet med å adoptere ein eidsvollsmann, er eit samarbeid mellom jubileumsnemnda og slektsforskningsorganisasjonen DIS-Norge. Tanken er å føre lister framover til våre dagar om etterkomarane etter dei som var på Eidsvold.

Eivind Knutsson Tveiten har ein stor bauta utanfor Valle kyrkje. Ettersom han var gift to gonger og hadde mange barn, vart det mange etterkomarar. Eg er litt usikker på om folk i Valle, som til vanleg er nokså levande interessert i slekt og relasjonar familiane i mellom, har så lange linjer i dette at dei er medvitne om at dei er etterkomarar etter ein eidsvollsmann. Kan hende kan det vere eit tema som kan gje grunnlag for artiklar på Setesdalswiki. I så fall får ein vel studere bygdebøkene noko nøye i året som kjem.

Det har vore ei oppbløming av interessa for slektsforskning i den seinare tida. Ikkje minst har mange fått med seg TV-serien Hvem tror du at du er? Her leitar ein etter forfredre til kjente folk. Kan hende kunne ein late seg inspirere til å gjere noko med lokalhistorisk vri i Setesdal i samband med Grunnlovsjubileet, både når det gjeld etterkomarar etter Even Thorkildsen Lande og Olav Knutsson Tveiten?