Program for veke 8, 2014

Share

Tysdagskvelden blir Margit Løyland frå Grendi med i Valle Radio. I radioen sin serie om Grunnloven 200 år vil ho belyse bakgrunnen for at vi fekk Riksforsamlinga i 1814 ved å fortelje om Kristian Lofthus. Ho hadde foredrag om han på historisk cruise til Kiel med Riksarkivet til Kiel i januar, og no deler ho kunnskapen sin med lyttarane i Valle Radio. Margit Løyland er førstearkivar i Riksarkivet i Oslo.

Denne kvelden vil programleiar Harald Haugland og prøve seg på ein vekerevy. I programmet Veka som gjekk vil han sjå på det som stod i Setesdølen sist veke. Det skjer i form av eit kåseri med eit og anna musikkinnslag.

Tysdag 18. februar

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Grunnloven 200 år. Margit Løyland om Kristian Lofthus
19.00 Open time
20.00 Veka som gjekk
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken