Program for veke 9, 2014

Share

Tysdag 25. februar
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Grunnloven 200 år. Om gudstenesta 25. februar 1814
19.00 Aktuell time
20.00 Veka som gjekk
20.30 Postludium ved Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 26. februar
Teknikar: Jørund Georg Jore

18.00 Møte i Valle kommunestyre

*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Programinformasjon på http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Vi hadde ein avtale om å ha med Ingrid Eieland Flåt tysdagskvelden for å fortelje om Bygland Hornmusikk. Det stod og i redaksjonell omtale i Setesdølen. Men så kom det avbod frå henne, ho måtte på eit møte i Arendal som tok til klokka 18, så då kunne vi ikkje ta det på telefonen heller. Dermed vart programmet endra i høve til det som omtalen i avisa sa, og vi fekk plass til ein time med aktuelle saker:

1. Ole Birger Lien om bygdekveld på Hylestad skule
2. Svein Hjort-Olsen om reiselivssamarbeid på Hovden
3. Sigurd Haugsgjerd om opplagstala for Setesdølen
4. Marit Sølsnæs om prosjektstilling for DNT Sør i Valle