Eit langt kommunestyremøte

Share

Eg fekk ikkje høyre kommunestyremøtet i Valle Radio i går, men i dag høyrde eg at det var eitt av dei lengste møta som har vore i kommunestyret i Valle, dei var visst ikkje ferdige før 23.30. Då tenkjer eg at dei kunne vel heller hatt eit møte i januar, det hoppa dei over, i staden for å halde på til langt på natt.

Det vart meg fortald at i halv ti tida var dei kome til siste saka, den om Valle Industribygg. Det handla om hallen på Rysstad, den har vore avertert til salg, og no skulle det avgjerast for lukka dører, men så kom det forslag om at den skulle gå for opne dører, og då måtte dei ha eit lukka møte for å drøfte det, og dermed var det ikkje overføring ein periode, men så kom dei attende etter ei stund, og då gjekk saka for opne dører.

Tidleg i møtet var det ei sak om lokalmedisinsk senter på Evje, der leiaren var til stades for å orientere. Det førte til at eg i dag skreiv om henne på Setesdalswiki, og det var heldigvis ikkje så vanskeleg å finne nok stoff til ein artikkel, sjå http://www.setesdalswiki.no/wiki/Elisabeth_Sveen_Kj%C3%B8lsrud

Det var vanskelegare å finne noko om Sigve Bruun Jacob, som orienterte om vannområde Otra, så der er det ingen artikkel.

Dei andre sakene får eg kome tilbake til når referatet frå møtet kjem. Møtet i går var til og med nemnt på moisund.com, og det er sjeldan dei skriv om noko nord for Storestraum, så eg legg ut ei lenke til den kommentaren dei hadde: http://www.moisund.com/2014/02/27/da-steinar-kyrvestad-vart-informert-om-lokalmedisinske-tenester/

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.