Etterkomarar etter Olav Knutsson Tveiten

Share

Onsdag 19. mars 2014 klokka 16 vonar VG å samle etterkomarar etter Olav Knutsson Tveiten på Tveitetunet for fotografering. Journalist Kristine Hellem Aanstad kjem saman med ein fotograf til Valle denne dagen. Dei skal få informasjon som Setesdalsmuseet har samla, og så vil dei møte etterkomarar og ta eit bilete av flest mogleg av etterkomarane, som gjerne må stille i bunad, slik at folk som opnar avisa ser at det er setesdølar på biletet.

Eg veit ikkje kor mange som veit om dei er etterkomarar av Olav Knutsson Tveiten. Då han var på Eidsvoll, var han godt oppi femtiåra, han hadde elleve barn i to ekteskap, det siste ekteskapet gjekk han inn i då han var 66 og kona hans då var bare 21 år gammal. Med henne fekk han fem barn.

For å vite om du er etterkomar etter eidsvollsmannen, må du ha heile bygdeboka for Valle i hovudet, i alle fall dei linjene som går frå barna hans som levde opp. Etter det ein kan lese på Setesdalswiki, levde åtte barn opp og fekk etterkomarar. http://www.setesdalswiki.no/wiki/Olav_Knutsson_Tveiten_sine_barn Dei lever i Setesdal, Kristiansand og elles i landet så vel som i USA.

Sjølv om folk i Setesdal er flinke til å halde styr på slektene, er det vel vanskeleg å ha alle desse etterkomarane i hovudet. No har vi fått Data i Slektsforskning, DIS Norge, som organisasjonen heiter. Med data er det lettare å finne ut slike linjer. Helge Haugland har nytta bygdebøkene for Valle for å lage eit system på dette, det har han gjort i ledige stunder over fleire år utan å ane at han plutseleg kunne få nytte av det for å finne etterkomarar etter eidsvollsmannen Olav Knutsson Tveiten. Kan hende kan også du ha nytte og glede av nettstaden når du skal finne ut om du bør møte opp på Tveitetunet onsdag. Nettsida http://eskeland.net/olavknutssontveiten/ er ikkje komplett, mellom anna fordi bygdebøkene stoppar på 1980-talet, så få etterkomarar under 30 år er komne med, men også fordi folk som flytta frå Valle og etablerte seg atndre stader i liten grad er med i desse bøkene.

Øverst på nettsida er det nokre sorteringsnøklar. Dei kan hjelpe deg til å få betre oversyn. Om du trykker på valet Ordførere, vil du finne Steinar Kyrvestad, Tarald Myrum og Knut O. Rike.

Eg la og merke til at yngste dottera med første kona, Sigrid, som vart gift med Bjørgulv Eivindsson Uppstad, hadde og mange etterkomarar. Det var eit slektsstemne for deira etterkomarar i 1999 og i samband med det laga Svein Inge Olsen boka Kjempa for Norge og andre setesdøler. I den er det eit slektsregister med ganske mange namn, som altså og er etterkomarar etter eidsvollsmannen.

Lukke til med å finne ut om du er etterkomar etter Olav Knutsson Tveiten.