8. mars – Kvinnedagen

Share

Etter det eg såg på TV i dag, har det vore stor oppslutning om kvinnedagen i 2014. I alle dei store byane var det lange tog, og intervjua tyda på at det var eit stort engasjement.

I fjor feira vi 100 år for kvinners stemmerett, og eg hadde fleire innslag i Valle Radio i høve jubileet. Jubileet peika på at det ikkje har vore sjølvsagt at det skulle vere likestilling mellom menn og kvinner, korkje i politikken eller i næringslivet. Men etter kvart har utviklinga gått i ei slik retning, og på fleire og fleire område har det blitt naturleg at kvinner er aktive og drivande deltakarar i det som skjer.

Men i Valle Radio har vi ikkje kalrt å få kvinner med som programleiarar etter at Britta Lise Homme valde å konsentere seg om facebooksida vår. Det burde vi fått ei endring på. Difor tek eg det fram i bloggen på kvinnedagen 2014: Vi burde hatt ei kvinne med valledialekt som programleiar i Valle Radio også i andre postar enn open sending, der Jorunn Lund Harstad gjer ein god jobb. Det er ikkje vanskeleg å sjå at perspektivet i sakene som dei ulike programleiarar tek fram i radioen er ulikt. Men kvinneperspektivet manglar. Bak spakane i teknikken har vi kvinner dei fleste kveldane og som telefonvakter er det som regel kvinner, men i mikrofonene høyrer vi stort sett menn som ansvarlege programleiarar den første delen av kvelden.

Kanskje var kvinnedagen puffet som kunne gje ei kvinne lyst til å lage program i Valle Radio. Vi står for opplæring og hjelper deg i gang. Meld deg til redaktør Ørnulf Hasla, så får vi ei endring også på det feltet.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.