Turistforeninga Sør

Share

Turistforeninga Sør skal etablere avdelingskontor i Valle. Dei har lyst etter ein person som kan jobbe med utgangspunkt i Valle for å auke aktiviteten på hyttene dei har i Setesdalsheiand. Sist tysdag var dagleg leiar Marit Sølsnæs med meg på telefonen for å fortelje om stillinga og å oppfordre folk til å søke. Torsdag er søknadsfristen, du som vil ha ein interessant jobb i Valle med vekt på å få ungdom ut i naturen i Setesdal bør søke jobben.

Stillingen er ei treårig prosjektstilling og den er blitt finansiert gjennom ei gåve DNT Sør har fått frå SR Bank1. Det er ikkje nok til å dekke heile stillinga, resten har dei fått frå Valle Sparebank, Setesdal Regionråd og Valle kommune. Kontorstad blir kommunehuset i Valle.

I samtalen undra Marit Sølsnæs seg på kvifor Bjørnevasshytta, som ligg like ved vegen, likevel er lite brukt. Den kunne høve godt for grupper som ville ta ei helg i heia med utgangspunkt i hytta, meinte ho. Også andre av hyttene til Turistforeninga kunne med fordel blitt brukt meir, sjølv om ho erkjente at det kanskje ikkje var så høveleg akkurat då samtalen vår føregjekk, for laus snø tre meter oppå taket var vel ikkje akkurat så veldig lagleg for å nytte ei hytte. Men det er ein overgang, og heiane er flotte for rekreasjon og turliv og kunne med fordel bli brukt meir, helst med utgangspunkt i nokre av dei mange hyttene til Turistforeninga.

Målet er å få fleire unge ut på tur, dei er neste generasjons brukarar av det flotte løypenettet foreninga har i heiane, men det gjer seg ikkje sjølv å få dei interesserte, difor opprettar dei no prosjektstillinga som skal stimulere til auka bruk. Med over 6000 medlemmer burde det vere råd å legge til rette for auka aktivitet.

Nærmere informasjon om DNT Sør og stillingen på dntsor.no. Kontakt gjerne daglig leder Marit Sølsnæs på tlf. 952 98 148. Skriftlig søknad med CV sendes innen 7. mars 2014 til marit@dntsor.no.

Om dette er noko for deg, så er det bare å sende ein søknad.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.