50000 til Valle folkebibliotek

Share

Eg såg eit oversyn over løyvingar til bibliotek og der har Valle folkebibliotek fått 50.000 kroner til eit prosjekt som heiter Biblioteket som møteplass. Prosjektomtalen er ikkje lagt ut enno, så kva prosjektet går ut på, veit eg ikkje.

Men at biblioteket er ein møteplass, det er det ingen tvil om, og kan det verte ein endå betre møteplass, så er det eit godt tiltak. Ein dag eg var på biblioteket, spurde eg Lisbeth og det nokon gong hadde hendt at ho hadde hatt ein dag på biblioteket der det ikkje hadde kome folk innom. Det kunne ho ikkje minnast, det kjem alltid nokon innom, mest same kva tid på året og kva slags ver der måtte vere.

Sjølv har eg møtt mange folk på biblioteket, eg er så heldig at eg har arbeidsplassen min svært nær biblioteket, så det er lett å stikke innom når biblioteket er ope. Etter kvart har eg lært meg opningstidene, så eg veit når eg kjem til ei opi dør. I vinter har eg til og med lånt dvd, i tillegg til bøker, og mang ein samtale har det blitt med andre folk som er innom.

Difor er eg spent på kva dette prosjektet inneber. Nederst på denne sida er lenka til dokumentet som fortel om dei mange prosjekta som Nasjonalbiblioteket har støtta i 2014: http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/62-bibliotekprosjekter-faar-stoette