Jeg løfter mine øyne opp til fjellene

Share

I går skreiv eg om den fine dalen eg køyrer gjennom når eg reiser frå Mandal til Valle. Eg stoppa vel helst med fjorden og elva og landskapet nede i dalen, men vart i dag minna om salme 121 frå Bibelen: Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, som eg her siterer på bokmål:

Jeg løfter mine øyne opp tilfjellene,
Hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer ifra Herren,
himmelens og jordens skaper.
Han skal ingenlunde la din fot vakle,
din vokter skal ingenlunde slumre,
se, han slumrer ikke og sover ikke,
Israels vokter.
Herren er din vokter,
Herren er din skygge
ved din høyre hånd.
Solen skal ikke stikke deg om dagen,
ei heller ikke om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt,
han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang og din inngang
fra nå av og til evig tid. Amen!
Fra nå av og til evig tid.

Med ein fengande melodi frå Israel har salma blitt kjær for mange ikkje bare som lesetekst, men og som sang. Her er lenke til sangen på YouTube med Tore og koret. https://www.youtube.com/watch?v=PWLDblSkX28 John Hardang i P7 Kristen riksradio har skrive nokre linjer der denne strofa er utgangspunktet: http://www.p7.no/andakter/93-jeg-lofter-mine-oyne-opp-til-fjellene Her seier han: Også over de høyeste fjell hviler det en himmel. Herren er større enn dine og mine vanskeligheter.

Så kan vi løfte augo mot fjella og sjå at det kvelver seg ein himmel over dei. Det gir von og tru også i vonde dagar.