Etterarbeid

Share

Det er ikkje bare forarbeid til ein påskebasar, men og etterarbeid. I kveld møttest Ørnulf, Britta Lise og Rolf Erik for å gjere ein stor del av etterarbeidet. Britta Lise har lagt trekningslista ut på Facebook, så ein kan sjå at det er mange gåvekort som skal skrivast ut og leggjast i konvoluttar før jobben er gjort.

Nokre kjøpte lodd for 6000 kroner og vann kanskje eit gåvekort eller to på 250 kroner, så dei kan vel ikkje akkurat skryte av den gode fortenesta. Men når det gjeld basar, er det vel ikkje så mykje tale om forteneste som å støtte ein god sak. Og det er all grunn til å støtte Valle Radio. Gjennom vinterhalvåret held medarbeidarane liv i radioen med eit par sendingar mest kvar veke, til glede for seg sjølv og for folk i heile Setesdal.

Eg trur næringslivet i heile dalen set pris på Valle Radio, i alle fall har det ikkje vore vanskeleg å få sponsing og premiar til basaren. Når ein tenkjer på at det er bedrifter frå øvst til nedst i dalen som er med på denne dugnaden, vert ein både audmjuk og takksam. Vi får lov til å dele kulturstoff og nyhetsstoff med lyttarar i hus og hytter takka vere innsatsen som vert gjort.

I kveld kom arbeidsutvalet i styret altså saman klokka 17 for å pakke gåvekort og gjere klart til å sende dei ut. Når eg avslutta sendinga klokka 21.15, var dei framleis ikkje ferdige. Så etterarbeid må til. Og så held arbeidet fram med Valle Radio nok eit år.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.