Påskegudstenester

Share

I det flotte veret er det kanskje lett å tenke at påske er som ei vinterferieveke, men det er all grunn til å feire den kristne høgtida også i 2014. I Setesdal har ein godt høve til det:

Gudsteneste i Bykle kyrkje ved prost Gunnar Ellingsen klokka 9. Ofring til Normisjon, region Agder
Gudsteneste i Valle kyrkje ved prost Gunnar Ellingsen klokka 11. Ofring til Den norske Israelsmisjon
Gudsteneste i Årdal kyrkje ved sokneprest Lønningen klokka 11. Påskelyset blir tent. Nattverd. Dåp. Vonheimkoret deltek. Takkoffer til NLM
Gudsteneste i Evje kyrkje ved sokneprest Kjell Steinbru klokka 11. Dåp og nattverd. Offer til Isrealsmisjone. Kyrkjekaffi i prestegarden
Gudsteneste i Åseral kyrkje ved sokneprest Olav Lehne klokka 11. Nattverd. Offer til kyrkjelydsarbeidet
Påskeandakt ved Ljosland skisenter ved Elisabeth Fladstad klokka 11
Gudsteneste i Bygland kyrkje klokka 19 ved Fredrik Netland. Påskelyset blir tent. Nattverd. Takkoffer til NMS
Gudsteneste i Fjellgardane kyrkje ved prost Gunnar Ellingsen klokka 19.30. Ofring til Vest-Agder søndagsskolekrets

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.