Berekraftig reisemål

Share

I dagens Setesdølen er det annonse for to møte som Setesdal Regionråd skal ha måndag og tysdag, måndag på Pernille på Evje, tysdag på Systog Dale. Sist veke hadde dei møte på Hovdestøylen og Revsnes Hotell, så då er alle kommunane dekka med informasjonsmøte.

I ein liten artikkel i Setesdølen tysdag var desse møtene omtalte. Der fekk vi vite at Lasse Eidskrem deltok på møta, Anne Dorte Carlsen fortalde om kva effekt merkinga i Trysil har hatt og Erik Berglihn fortalde om status for arbeidet så langt.

Annonsen og artikkelen fekk meg til å leite opp temaet på Internett, og då fann eg at Innovasjon Norge lanserte dette i fjor, og at Norge er første landet som gjennomfører ei slik merkeordning. Trysil, Vega, Røros og Lærdal har gjennomført prosessen, no skal Setesdal og gå inn i dette.

-Bærekraftig reiseliv brer om seg over hele verden og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraftutfordringene offensivt. Jeg tror denne ordningen vil gi Norge og de merkede reisemålene et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover, sa reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge ved lanseringa av arbeidet i mars i fjor.

I presentasjonen vart dette framheva:

Fakta om Bærekraftig reisemål:

*Kvalitetsmerket “Bærekraftig reisemål” tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative påvirkning.
*Reisemålene som oppnår merket “Bærekraftig Reisemål” har oppfylt en lang rekke krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk, god bevaring av natur og kultur, godt lokalsamfunnssamarbeid og en sunn økonomi i reiselivet.
*Kravene holder høy internasjonal kvalitet og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.
*Bærekraft i reiselivet dreier seg om helhet; redusere og fjerne negative fotavtrykk, fremme kvaliteter natur og miljø, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter. Denne helheten gjør at reisemålene må utvikles i et tett samspill mellom kommune og reiseliv.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.