Historisk

Share

Eg veit ikkje om det er første gong i Norge, men det var i alle fall første gong i Valle Radio at vi sendte andakt på eit anna språk enn norsk, så langt eg veit.

Tysdagskveldane har vi jo hatt Over ein open Bibel i alle år, og onsdagskveldane har vi hatt Tankar frå Bibelen. Men andakt på burmesisk, det var noko nytt. Før den gjekk på lufta, var det litt diskusjon om vi skulle ha den på burmesisk eller karen, dei fleste frå Burma i Setesdal er jo karenarar. Men fordi vi og har chin-folk her, meinte eg at vi burde nytte burmesisk, sjølv om nokre av karenarane ikkje er så flinke i det språket. I Burma er det over 130 ulik språk, så vi kan knapt forestille oss korleis det må vere, her som vi vel eigentleg tradisjonelt bare har hatt samisk som minoritetsspråk.

Med i studio kom tre av burmesarane som bur i Valle. Ein av dei er chin, så om andakten skulle vere på karen, ville han ikkje skjøne det som vart sagt.

Før andakten starta, hadde eg eit intervju med Eh Ka Mwee Sein, pastoren for Setesdal baptistmenighet. Han hadde budd 22 år i flyktningeleiren Opium i Thailand før han kom til Bykle. I leiren, der det budde 16.000, hadde han fått si teologiske utdanning. I tillegg hadde han studert ved hjelp av fjernundervisning frå New Zealand og frå USA. Då kyrkjelyden vart etablert i 2009, vart han pastor, godkjend av Det norske baptistsamfunn. Dåværande generalsekretær Magnar Mæland var i si tid gjest i Valle Radio då han var på vitjing her.

Så heldt han andakt på burmesisk over Jeremia 29,11: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. På førehand hadde han sagt at det ville ta minst 15 minutt, og det gjorde det. Ein sang på burmesisk før og på karen etter fullførte programmet. Etterpå spurde eg dei tre som høyrde på i studio om kva dei meinte med å ha eit slikt innslag i Valle Radio. Dei var takksame og positive, det var flott å få høyre andakt på eit språk som er nærare enn norsk, som dei strevar med å lære.

Så kan hende vert det nye program til hausten om det legg seg til rette. Om vi då skal ha på karen eller burmesisk, får vi finne ut etter kvart.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.