Næringsutvikling 1. halvår

Share

Overskrifta på denne bloggposten var tema på innslaget Erik Berglihn hadde i Valle Radio tysdagskvelden i den aktuelle timen.

Han kunne då fortelje at arbeidet med elgparken på Landeskogen ser ut til å materialisere seg. Elgkalvane som skal kome til Landeskogen i september er fødde i Sverige og veks no opp med å bli kjende med folk.

Den store saka som han har arbeidd med saman med næringsfolka i dei fire setesdalskommunane har vore å få til ein strategisk næringsplan. Den vart tysdag handsama i styringsgruppa, så no står det att å få handsaminga i Setesdal Regionråd.

Ei anna viktig sak har vore å starte arbeidet med å få Setesdal godkjent med Merket for bærekraftig reiseliv. Her er han prosjektleiar og har hatt møte i alle kommunane saman med rettleiar Anne Dorte Carlson. Etter å ha fått innspel frå næringsliv og andre, går det arbeidet vidare i sommar og haust.

Erik Berglihn fortalde at han har sett stor pris på å kome rundt og besøke bedrifter og folk som arbeider med næringsutvikling og mindre pris på å sitje på kontoret, så han vil prioritere det første, andre gjer ein betre kontorjobb enn han.

På sine besøk har han møtt ein gründer som arbeider med å lansere eit apparat som måler UV-stråling og seier frå når kroppen får for mykje, det kan føre til hudkreft. Dette vil kunne få verdsmarknad, meinte han. Vi treng litt sol, men ikkje for mykje.

Til slutt sa han at halvåret hadde gitt meirsmak. Det som er viktig er å stake ut kursen, og så gjennomføre løpet. Han har lese mange rapportar og meiner nok at det ikkje er rapportar Setesdal treng i næringssamanheng, men å kome i gang med tiltaka som rapportane tilrår. Det gleder han seg til å arbeide vidare med.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.