Nyhetsprofil

Share

I årsmøtereferatet som eg skreiv i går, nemnde eg at vi hadde snakka om nyhetsprofilen i radioen etter omlegginga. Eg fekk lyst til å skrive litt barmeir om det.

Når vi no har eit system der vi har sommarferie i juni, juli og august, er det tre månader utan sending i Valle Radio. Før hadde vi bare ferie i skuleferien, så vi har korta inn tre, fire sendingar, tilsvarande om lag ein månads sendingar.

Med endringa i mediesituasjonen i landet er mykje av nyhetsstoffet flytta til sosiale medier, seier forskarane. Men slik opplever ikkje eg det i Setesdal og Valle. Setesdølen kjem på papir tysdag og fredag, elles er det Valle Radio som formidlar nyheter. Når vi korta ned sendetida, gjekk det heilt klart ut over nyhetene.

Jørund Georg kasta i samtalen fram tanken om at vi kunne tenke på sjølvkøyring, det vil seie at programleiaren er teknikar. Men ingen var særleg interessert i ei slik løysing, noko av sjarmen med Valle Radio er det sosiale mellom oss som held på.

Men eg tenkjer av og til at det kunne vore mogleg med ein times avbrot i P4-musikken og hatt lokale nyheter ein kveld, der det ikkje var tale om fullt onsdagsprogram, men kan hende bare ei sending med nyheter, og det var det. Då kunne til og med sjølvkjøring vore interessant.

Vi snakka saman om å få fleire folk med oss, og i dag fekk eg ein liten respons på det, ein av dei som har flytta til kommunen i det siste kunne tenke seg å vere teknikar. Kan hende vi kunne få til ei kopling, slik at vi kunne ha ein nyhetstime måndagar eller torsdagar, som ikkje konkurrerte med programma dei andre dagane.

-Skjer det så mykje i Setesdal at ein kunne ha ein times nyhetssending? spør du gjerne.

Eg trur at Valle Radio dekker eit behov for dei som likar betre å høyre nyheter enn å lese dei. Det gjeld bare å sjå potensialet vi har for å formidle stoffet vi alt har i lokalmiljøet. Og dersom Setesdølen får ein konkurrent på nyhetsstoffet, trur eg ikkje avisa vil verte dårleg av det, tvert imot.

Men sjølvsagt kan Valle Radio-bloggen brukast til nyheter.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.