Eit spørsmålsteikn

Share

I dag har eg gått som eit spårsmålsteikn. I går var det lynnedslag i Homme og to hus vart totalskadde. Men kven sine hus var det. Vi som kjenner mange som bur i Homme, undra oss på kven det kunne vere, men korkje på sosiale medier eller på nyhetsmedier stod det noko om kven det gjaldt.

Når ein er på ferie og difor ikkje har direkte kontakt med folk i bygda, kvier ein seg for å spørje. Samstundes undrar ein seg på kven det var. Først i distriktssendinga fekk ein då noko svar på spørsmåla ein sat med då vi fekk sjå Malmfrid Nyborg Homme fortelje om reaksjonen sin.

Eg har ved ulike høve teke opp problematikken at det ikkje er særleg god dekning for hendingar i Setesdal når Valle Radio har ferie. Setesdølen må ein ha om ein skal halde seg orientert om kva som skjer i dalen, men den kjem bare to gonger i veka og har ingen nettutgave. moisund.com er gode til å informere, særleg om det som skjer i nedre del av dalen, men regionavisene har ofte stoffet bak ein betalingsmur som ein ikkje alltid har høve til å gå inn bak.

Så i dag var eg eit spørsmålsteikn i varmen.