Sentrumsbygget møtte motbør

Share

Sist tysdag hadde eg Torunn Charlotte Lund med meg i studio. Ho fortalde om det nye sentrumsbygget, slik prosjektet no skulle leggjast fram for kommunestyret. Dagen etter vart det vedteke i formannskapet med 3 mot to røyster.

I går var det mange lesarinnlegg i Setesdølen som handla om dette nye bygget, og det har vekt mykje engasjement i bygda i haust. I kveld var det tid for å gjere vedtak i kommunestyret, og det var nok mange som sette på radioen klokka 18 for å fylgje med.

Sjølv kom eg inn i sendinga litt uti programmet, men fekk likevel med meg nokre innlegg, og eg skjøna at her kom det ikkje til å bli plankekøyring. Etter at debatten var ferdig, gjekk dei til avstemming, og då var det ingen som støtta rådmannens forslag. I staden vart det stemt over eit justert framlegg frå ordføraren og eit forslag frå Bjørgulv N. Berg. Bjørgulv sitt forslag vart vedteke med 8 stemmer. Det lyder slik, Valle Radio la det ut på facebooksida si:

Kommunestyret ber styringsgruppa omarbeide forprosjekt med dette innhaldet:
– Nytt bibliotek med tilhøyrande møterom,- størrelse får ein finne ut av gjennom ein prosess med involverte partar
– Godt kjøkken, offentlege toalett, veg, uteområde og parkeringsplass
– Avklare drifts og investeringskostnader om ny kyrkjestoge med soknerådet/fellesrådet
– Storstoga i Valle kultursenter skal framleis vere Valle si kulturstoge og opprustast med amfiscene mm. Arbeide med nytt bibliotek i sentrum vert prioritert først. Opprustinga av storstoga må innarbeidast i seinare økonomiplanar.
– Kommunestyret ber om at det vert starta opp reguleringsplanarbeid på område, som betre parkerings- og rasteområde i Valle sentrum og gangveg til nedre bustadområde i Leite slik områdeplanen legg opp til.
– Kostnader med bygget, tomtekjøp og utanomhus arbeid vert å vurdere i neste års økonomiplan som kjem om ca. 1 mnd.
– Oppvekst og kulturutvalet vert referansegruppe
– Når nytt bibliotek er bygd og det er avklart kor flyktningane skal ha si undervisning, kan det gamle kommunehuset leggjast ut for sal.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.