Mot styrt avvikling?

Share

Ein stor del av bloggen i dag vil handle om Setesdal videregående skole avd. Valle. Det slo ned som lyn frå klar himmel då fylkesrådmann Arild Eielsen i går la fram forslag til økonomiplan 2015-2018. Eg fanga opp noko på NRK Sørlandet om Valle vidaregåande skule og tenkte at eg måtte ha noko om det med i den aktuelle timen i går. Korleis det gjekk og kven som vart med, skreiv eg om på bloggen i går. Her er overskrifta på pressemeldinga frå Aust-Agder fylkeskommune:

Forslag til økonomiplan 2015–2018, budsjett 2015 og regionale utviklingsprosjekter 2015

Arendal, 11.11.2014:

– Vi legger i dag frem en offensiv økonomiplan med investeringer på 828 mill. kroner de neste fire årene til satsinger som bl.a. ny skole i Tvedestrand og store utbedringer på fylkesvegene, sier fylkesrådmann Arild Eielsen.

Nederst i den meldinga kom så denne teksten:

Setesdal vidaregåande skule – avdeling Valle
Design- og gullsmedtilbudet ved Setesdal videregående skole avd. Valle har de siste årene slitt med store utfordringer. Utfordringene kan oppsummeres på følgende måte:
– Lite og sårbart miljø.
– Det er vanskelig å rekruttere faglig kvalifiserte lærere. Særlig vanskelig er det å skaffe vikarer.
– Elevgruppa har de siste åra vært meget sammensatt. Det er stort behov for tilrettelegging og oppfølging, men problemer med å skaffe kompetent støttepersonell.
– Utdanningen har liten eller ingen kontakt med gullsmedmiljøet i Setesdal, noe som var en forutsetning da tilbudet ble etablert.
– Få elever kommer fra Aust-Agder.
– Få elever fortsetter i yrket etter endt utdanning.

– Det legges opp til en styrt avvikling av avdelingen i Valle ved at det ikke tas opp nye elever til Vg2 skoleåret 2015/16. Vg3-elevene tilbys å fortsette til utdanningen er avsluttet, dvs. i to år, sier Eielsen.

Fylkesrådmannen legger fram egen sak til fylkestinget februar 2015.

I går stod så dette på nrk.no:
– Vi registrerer at vi ikke klarer å holde oppe kvaliteten på utdanningstilbudet vi har der. Det er også vanskelig å holde oppe kvalifisert lærerpersonal, sier fylkesrådmann Arild Eielsen.

Skolen i Valle er en avdeling av Setesdal vidaregåande skule.

– Det er problemer med rekrutering av elever. Samlet sett føler vi at vi ikke kan levere den kvaliteten vi bør og da mener vi det er bedre å avslutte i Valle, sier han. http://www.nrk.no/sorlandet/1.12036931

I programmet i Valle Radio sa utdanningssjef Bernt Skutlaberg at kvaliteten på utdanningstilbodet er svært bra, og Ørnulf Hasla fylgde opp med å syne til at han har vore i svenneprøvenemnda i 25 år og sett korleis utdanninga i Valle har står i høve til dei som har teke svenneprøve. At det på same sida står at ein av dei tidlegare elevane frå Valle no skal til VM i gullsmedfaget i Brasil seier vel og sitt.

Tarald Myrum sa at han ville ta denne saka med til formannskapet i dag og drøfte ho der. I referatet frå formannskapet heiter det:

Saksprotokoll i Formannskapet – 12.11.2014
Setesdal vidaregåande skule.
Formannskapet drøfta framlegget frå fylkesrådmannen om å leggje ned Setesdal vidaregåande skule avd.Valle.
Formannskapet ber om at ein avklarer grunnlaget for argumenta for nedlegging. Ein tek og kontakt med næringa som samhandler med skulen om arbeidet vidare. Så vil ein gå i dialog med fylkeskommune om det vidare arbeidet i denne saka.

Eg fekk ein sms frå avdelingsleiar ved skulen, Ann Christin Jacob som kommentar til programmet og la den ut på bloggen tysdagskvelden som melding frå skulen. Men eg fekk melding frå henne på Facebook om at den skulle vere privat frå henne, ikkje frå skulen, som eg sa. Eg har difor vald å ta han bort og seier meg lei for å ha lagt ut noko utan å ha sjekka med henne først.

Ann Christin Jacob har bedt om eit opptak av programmet. Det er ikkje så lett for oss å få til, vi er stort sett bare live, sjølv om vi tek opp programma for å ha dei om tilsynet skulle be om noko. Difor har eg bedt Jørund om å prøve å skaffe opptaket, slik at skulen kan få høyre det.

Dette ordna han onsdag kveld, no kan alle høyre det: http://www.ddsetesdal.no/media/stream2014-11-11.mp3

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.