Litt statistikk for Setesdalswiki

Share

I desse førjulstider er det litt nedgang i besøkstalet på Setesdalswiki. Folk er nok opptekne av anna enn å lese i eit leksikon for Setesdal. Likevel er besøket til no i desember nesten like høgt som for heile februar i 2014, 3720 unike gjester, mot 3939 i heile februar. Årets topp var i september, då hadde vi 5775 unike gjester som såg på over 117.000 sider.

Det totale talet på sidevisninger er 2 718 539.

Vi skriv om smått og stort på Setesdalswiki, kjente folk og ukjente folk, prestar og predikantar så vel som stader, gatenamn og fjelltoppar. Etter at vi i haust la inn datoartiklar tilbake til år 1800 og i kjølvatnet av det fekk personmalar med fødselsdatoar, kan vi på framsida vise kven som har fødselsdag på dagen i dag. 23. desember 2014 har fyller Knut Svein Dale 65 år, Sigurd Wiberg 46 år og Wenche Tangene 51 år. Det er blitt ei kjelde som gjer at folk som kjenner den som fyller år, kanskje og hugsar på å sende helsing til fødselsdagen, anten via facebook eller ved ei melding. Slik fungerer Setesdalswiki sosialt som ei hjelp til deg og meg.

Bli gjerne med i dugnaden, anten det er aktuelle eller historiske ting du er mest oppteken av. Jola kan for nokre vere ei godt tid til å prøve skriving, det er bare å registrere seg og gå i gang.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.