Kvifor burmesisk halvtime?

Share

I dag kom det ein interessant kommentar på Facebook i samband med at vi har burmesisk halvtime i Valle Radio. Den vil eg dele med dykk.

Spørsmålet var: Kvifor har de burmesisk halvtime når landet heiter Myanmar? Eg svarte ganske kort på facebook, her kan eg svare litt betre.

Burmesisk er det offisielle språket i Myanmar. Det vert brukt som førstespråk av 32 millionar av dei nesten 52 millionar som bur i landet. Resten har burmesisk som andrespråk.

I Setesdal bur det folk frå to av folkegruppene i Myanmar, karen og chin. Om det bare var ei av gruppene, ville det vere naturleg å nytte deira språk i Valle Radio, men når det er to grupper, har vi funne det mest naturleg å bruke andrespråket deira som språk for lokale nyheter. Men dei to som har programmet, nyttar nok og karen av og til, sidan dei er karenarar. Av og til kjem det og nokre norske ord i programmet.

Du kan lese meir om burmesisk språk på nynorsk wikipedia: https://nn.wikipedia.org/wiki/Burmesisk