Reprisekveld

Share

Vi starta onsdagssendingane i 2015 med ein reprisekveld. Eg snakka med Ørnulf sundagskvelden og han fortalde då at på grunn av ising på Ljomsnuten der sendaren vår står, fekk ikkje folk i Valle høyre sendinga lisle jolept-kvelden. Det var ei sending som var laga tidlegare og teken opp, så dermed vart vi samde om å sende den i kveld, ho kunne jo ikkje bli for gammal heller, for det var jo eit sterkt julepreg over sendinga.

Dermed sa eg at eg kunne starte med den, og eg kunne vere teknikar, så slapp me å involvere dei andre. Men Jørund Georg måtte legge til rette, så han kom innom litt over halv sju og fann fram stoffet. Han var og teknikar i starten, slik at eg kunne sitje i studio og annonsere kveldens program.

Joleprogrammet var lenger enn eg hadde tenkt då eg annonserte sendinga, så det var ikkje ferdig før vel halv ti. Eg hadde annonsert at eg ville sende ein samtale med Ånund Lund om skulane han gjekk på. Det kom etter joleprogrammet og var 60 minutt, så dermed var ikkje sendinga ferdig før over halv elleve.

Det som var interessant, var at det var opp til 13 som fylgde med på internett, og det minste talet var 8, dei heldt ut heilt til slutt. Om det og var nokon som fekk det med seg gjennom FM-radioen, så syner det at det var ok å sende programmet om att, sjølv så lenge etter jol.