Program for veke 7, 2015

Share

Tysdag 10. februar

Ansvarleg: Harald Haugland

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Bibeltime
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken

Program onsdag 11.februar
Programleiar Lotte Rysstad
Ansvarleg Britta Lise Homme
Teknikar Siri Johannessen
Telefonvakt Ingebjørg Helle Haugen
19.00 Tankar frå Bibelen med Bjørgulv T Berg
19.30 Kommunen informerer med leiar pleie og omsorg Unn-Merethe Nordby
20.00 Lottes time
21.00 Opi sending med Ronny Stavsholt

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside

Rebus og helsingar telefon nr : 41776666
NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
Facebook: Valle Radio