Sauemøte på Ose

Share

I kveld hadde eg med meg på telefonen Kåre Blålid, som er leiar av Aust-Agder Sau og Geit. Han fortalde om eit stormøte som skal vere på Ose torsdag 5. mars 2015 der ein skal trekke opp kursen for eit prosjekt som skal gå i tre år: Ny giv i sauehaldet.

Kåre Blålid har sauer i Lillesand om vinteren og i området ved Bjørnevatn om sommaren.

Målet for prosjektet er å styrkje fagmiljøet, medverke til betre lønsemd, auka produksjon og kvalitet i sauehaldet i fylket. Dei tek sikte på etablering av minst fem faggrupper for å nå måla. Det viktigaste arbeidet skal skje her, og desse vil difor få ei sentral rolle i prosjektet.

I tillegg til Kåre Blålids presentasjon av prosjektet skal ein ha desse innlegga:

Erfaring frå tilsvarande prosjekt i Vest-Agder, ved prosjektleiar Ove Myklebust.
Motivasjonsføredrag, ved sauebonde og spesialrådgjevar i Animalia, Grethe Ringdal.
Presentasjon av gruppeleiarar og forslag til arbeidsplan for prosjektet, ved prosjektleiar Jakob J. Saaghus, Norsk landbruksrådgiving Setesdal.

Kåre Blålid oppfordra alle som hadde høve til å kome på møtet og bli med på satsinga på sauehald i Aust-Agder.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.