Setesdal og setesdølar

Share

Dette er tittelen på årsskriftet til Setesdal sogelag 2015. I kveld var Bjarne Tveiten i Valle Radio og fortalde om årsskriftet. I samtalen gjekk vi gjennom skriftet, som har 112 sider og kostar 100 kroner. Her på blogge gjev eg att innhaldslista:

Bjarne Tveiten: Sogeleiaren har ordet
Andres Helle: Redaktøren har ordet
Hans Georg Kohler: Galleriet
Reidar Tveito: Sogegransking gjennom Facebook?
Knut K. Homme: Vegen og dalen (dikt)
Andres Helle: då & no
Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk: Om eventyrinnsamling i Setesdal og døme på erotiske motiv, erotisk biletbruk og skjemt
Annemor Sundbø: Å glåmse. Ein sådomsleik i jola
Knut K. Homme: 1844 – eit tidsbilete frå Valle
Olav M. Holen: Noko frå Ljosådalen
Torgeir Moseid: Slutten for Dampskibsaktieselskapet Bjoren og Dølen
Johnny Haugen: Hovden Høyfjellshotell – Luksushotellet i «ødemarken»
Bjarne Tveiten: Samehistoria i Setesdal
Ole Birger Lien: Ein ekte setesdøl sveittar eksos!
Hans Georg Kohler: Galleriet

I tillegg er det annonsar frå annonsørar frå Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle.

Men eg saknar korte omtalar av forfattarane. Elles er det eit framifrå produkt som bør få mange leserar. Opplaget er på 1500 eksemplarar og årsskriftet er for sal frå Kristiansand til Hovden, i alt 20 plassar på strekninga.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.