Etter ein radiobasar

Share

Eg har ikkje skrive på bloggen denne påska. Eg har halde meg i ro i Mandal og nytt strålande sol frå stova. Det at eg så lett får lungebetennelse gjer at eg er lite glad i skarp vårluft.

Ettersom vi har hatt påskegjester, har eg heller ikkje høyrt på på radiobasaren, men i dag fekk eg vite resultatet og kan ikkje anna enn å vere imponert og takksam for innsatsen til alle som deltok både i radiohuset og ute i felten. Lista over gevinstar og sponsorar og vinnarar ligg no på Setesdalswiki, http://www.setesdalswiki.no/wiki/P%C3%A5skesending_i_Valle_Radio_2015

Eg har ikkje vore med på desse sendingane etter at vi flytta til Mandal, men som regel er eg på lufta i veka etter, det er litt som å hoppe etter Wirkola, men vi må i gang med dei vanlege sendingane att. Her er programmet for veka etter påske:

Tysdag 7. april

Ansvarleg: Harald Haugland

17.30 Burmesisk halvtime
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime
19.00 Påskesang og bibeltime
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken

Onsdag 8. april

Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Torhild Sandnes
Telefonvakt frå klokka 20.30: Jorunn Lund Harstad

19.00 Tankar frå Bibelen ved Håvard Viki
19.30 Kommunen informerer ved Frode Buen
20.00 Haralds time
21.00 Opi sending

*NETTRADIO: http://159.171.56.26:8000/live.m3u
*Facebook: http://www.facebook.com/pages/Valle-Radio/315158359845?fref=ts
*Valle Radios blogg: http://valleradio.blogs.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)
*Les meir om programma: http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hovedside