Helg i Valle

Share

Det vart ei ordning likevel, som eg skreiv i går. Eg fekk ei helg i Valle, og det var triveleg. Laurdag tok eg det med ro heime det meste av dagen.

Men sundag var eg til gudsteneste i Valle kyrkje klokka 17. Det var diakoniens dag, prostidiakon Anna Heggland var saman med sokneprest Terje Seilskjær. Denne dagen var Tårnagentdag og Tårnagentane deltok i prosesjonen og med lesing. Marianne Haugerud frå Stefanusalliansen orienterte om misjonsprosjektet. Etter gudstenesta var det kveldsmat for alle i Valle menighetshus.

Det vart ei triveleg stund i kyrkja, mange barn, eg trur dei går i 1. klasse når dei er Tårnagentar, det er ein del av kyrkja si dåpsopplææring, og mange foreldre fylgde barna.

Ved utgangen fekk vi ei overrasking frå barna, alle fekk kvart sitt hjarte med eit skriftord på. På mitt stod det: Herren din Gud gleder og fryder seg over deg og gjev deg på ny sin kjærleik. Det var frå Sef. 3,17 og var godt å ta med seg til kveldsmaten i Menighetshuset.

I gudstenesta fekk to trugne tenarar i kyrkjelyden blomar. Det var Gyro Haugen og Ingebjørg Brottveit. Gyro hadde vore med i Prestegardens kvinneforening i over 60 år, foreninga arbeider for Det Norske Misjonsselskap (NMS). Vi fekk og ei fin orientering om kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt, som er i samarbeid med Stefanusalliansen og er retta mot å støtte kristne i Egypt. Marianne Haugerud synte bilete og fortalde levande om arbeidet under kunngjeringane, og det kom inn over 4000 kroner til dette arbeidet.

Kveldsmaten var god og velsmakande med eg og gaffelbitar, dei forsvann forresten så fort at eg fekk ikkje prøve fast fylgje denne gongen, men dansk salami er også godt saman med egg. Og så markerte vi at soknepreste Terje Seilskjær fylte 60 år 10. april. Han fekk bursdagssang og alle fekk marsipankake i dette selskapet.

Før eg kom meg heim att, hadde eg gleda av å kjøre organist Tonhild til Bykle, ho var utan bil i kveld og gav meg ein fin kveldstur nordover dalen i det vakre vårveret vi hadde i dag.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.