Travel Oslo-tur

Share

I dag var ordførar Tarald Myrum i Oslo, og på heimvegen fortalde han i Valle Radio om det han hadde vore med på. Eg fekk han på tråden fordi eg ville høyre litt om besøket hans hos Svein Harberg. Han tok opp hansken frå Olav Straume om situasjonen når det gjeld lafta hytter over 150 kvadratmeter, dersom dei nye føresegnene vert vedtekne, må dei ha kledning inne eller ute, og då ser ein ikkje laftinga. Folk som vil ha lafta hytter, vil jo sjå laftet, så ein slik regel vil endre mykje for dei som bygger slike hytter.

Svein Harberg er leiar av kulturkomiteen og dei steller mellom anna med slike spørsmål, så han lytta interessert til det Tarald hadde å legge fram. Denne saka er det mange som er opptekne av, ikkje bare i Setesdal, men og i Vinje, Gudbrandsdal, Nordmøre og Trøndelag. Den er viktig for innlandsbygder der ein har nytta lafteteknikk i tusen år. Men laftebyggjarane har ein organisasjon som gjer ein god jobb med å få fram synspunkt på saka. Likevel vil formannskapet i Valle kome med ein uttale i saka før fristen, som var 18. mai.

I tillegg til å snakke med Harberg, var Tarald Myrum også i møte med Bård Hoksrud om Riksveg 9. Det er alt 40 millionar på plass for neste år, men før ein kan starte på Skomedal, treng ein 35 millionar til. Han hadde med seg Jon Rolf Næss frå Bykle, Vest-Agder sin stortingsrepresentant frå KrF, Lyngdalsmannen Hans Fredrik Grøvan og enda eit par til. Møtet gjekk bra, Hoksrud har så langt ein kan skjøne, sans for at vi treng å få gul stripe til Hovden. Så får vi håpe at pengane kjem inn på statsbudsjettet for 2016.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.