DNT Sør i Valle

Share

I Aktuell halvtime i går hadde eg med Sondre Rua Dokken. Han er prosjektmedarbeidar i DNT Sør og har kontor på kommunehuset i Valle. Der arbeider han for å få folk til å bruke turisthyttene i Setesdal meir. Særleg vekt legg han på å få brukt Bjørnevasshytta, som er einaste hytta som DNT Sør har på Valle Austhei. Den er og den eldste hytta, sett opp på 1880-talet. Då var det ingen veg der, no er det den hytta ein lettast kan kome til, bare 50 meter frå vegen mellom Setesdal og Skafså.

Newton Camp er eit arrangement som skal foregå i haustferien. Då kjem 20 deltakarar til hytta måndag. Første dagen har dei arrangement for å bli kjent, andre dagen er forskningsdagen, lagt opp av studentar frå UiA og tredje dagen er det avslutning. Dette arrangementet har dei hatt i fleire år, og det har vore fullt år om anna. Målgruppa er elevar i ungdomsskulen.

Sondre fortalde litt om seg sjølv, han er frå Kongsberg og har studert på Høgskulen i Bø og opplevde det som ein jobb der han kunne få arbeide med noko han likar, å vere ute i naturen. I vinter gjekk han på ski frå Berg i Valle via hyttene til DNT Sør og kom ned på Langeid, ein strålande tur.