Valsending 2015

Share

Valsendinga i går kveld var omfatta av stor interesse. I salen sat 25 tilhøyrarar og det kom rapport om mange lyttarar på Internett. Sigurd Haugsgjerd spurde to kandidatar frå kvart parti, programmet starta klokka 18 og var ikkje slutt før nærare 21.30, då med ein halvtimes pizzapause frå 19.30 til 20.00.

I løpet av programmet var deltakarane innom mange tema. Her er ei liste eg laga med nokre av dei:

 

Kommunesamanslåing

Brokke Skianlegg

Næringsutvikling – heile dalen/lokalt

Sentrumsbygg – eige eller leige, privat/offentlig samarbeid
Ruste opp dei bygga ein har
Tryggleiksalarm – teknisk eller sjukepleie
Folketalsutvikling
Billig straum, gratis næringstomt
Skulemåltid
Skulesamanslåing?
Skuterpolitikk
Flyktningepolitikk. Det vert etablert mottak for 10 mindreåringe på Valle Motell
landbrukseigedomar må sirkulerast
Økonomi i kommunen og for utgreiingsarbeid til sentrumsbygg
Ein slik debatt blir naturleg nok ganske springande og neppe noko fullgodt grunnlag til å avgjere kven ein skal stemme på. I dag snakka eg med folk som meinte at debatten var noko tam, det vart ikkje særleg sprengkraft i han. Det kan eg nok vere samd i, dei fleste hadde fått på seg politikarklede, det var vel bare dei to nye i panelet som tala folkeleg og direkte.
Neste gong bør det vere to utspørjarar, ein som held samtalen i gang og ein som presenterer spørsmåla frå publikum. Det kom inn meir enn 20 spørsmål på SMS og epost i forkant av sendinga, men det er ikkje så lett for ein programleiar å få dei fram på ein god måte. Med ein ekstra til å stikke inn desse spørsmåla frå publikum kunne vi nok fått meir temperatur enn vi fekk i går kveld. Men vi lærer så lenge vi held på, så det innspelet får vi ta med til neste gong.
Neste onsdag klokka 20 vil det bli oppsummering etter valet. Det blir ikkje valvake i radioens regi i år.

Lykksalig

Share

Lykksalig, lykksalig, hver sjel som har fred

Ti ingen kjenner dagen før solen går ned.

Kveldens sending skulle starta med denne sangen, men den låg ikkje på Spotify, så det gjekk i vasken. Men bortsett frå det gjekk sendinga greitt. Eg skal skrive litt meir om det i morgon.

I denne første sendinga i haust var det naturleg å nytte referatet frå årsmøtet som kveldens kåseri. Deretter kom Over ein open Bibel, som var ved Øyvind Åsland. Han er frå Evje og er generalsekretær i Misjonssambandet.

I den aktuelle timen tenkte eg at det kunne vere naturleg å ta ein oppsummerande samtale med dei tre ordførarane i dei andre Setesdalskommunane,  ettersom val i Valle er tema i onsdagssendinga denne veka. Alle tre var villige, så eg starta i sør og fekk høyre Bjørn Ropstad fortelje om saka mot Statnett, der dei kommunen saman med Hjelmeland og Hol hadde vunne rettssak om taksering av kraftlinjer. Sjølv om det ikkje var så stor sum for Evje og Hornnes, var det viktige prinsipp og kommunane vann framm med sitt syn. Elles fortalde Ropstad om arbeidet med å lage miljøgate i Evje sentrum, det skal vere ferdig i november. Han meinte det kom til å bli bra, og hadde inntrykk av at dei fleste såg fram til å få ferdig denne oppgraderinga av Evje sentrum. Næringsutvikling var viktigste saka for han med tanke på neste periode, det var det også for Leiv Rygg i Bygland, som var oppteken av å realisere ei utvikling på Prestneset. Her skulle det kome både næring og bustader. Det er altfor mange bustader utan lys om vinteren, folk burde heller selje småbruka så det kunne bli folk i husa året rundt, ikkje bare i feriar, meinte han. Til slutt prata eg med Jon Rolf Næss. Det vil eg kome tilbake til.

I sangkvelden brukte eg første halvtimen plata Vær hilset med tekstar av Petter Dass til folketonar og melodiar av Ola Bremnes. Bodø domkor og Bremnes song. Siste del av sangkvelden brukte eg til nokre songar frå den svenske TV-serien Hela kyrkan sjunger. Deretter var det tid for Postludium, der Niklos kom med musikk av Franz Liszt. Så avslutta vi som vanleg med Kyrkjebakken, og då kunne vi spele litt av Lykksalig, lykksalig, som vi fann på YouTube. 

 

Valle radio startar opp

Share

Så er det tid for å kome i gang att i Valle radio. Eg startarå med tysdagssending i morgon klokka seks. Det vert ikkje burmesisk halvtime i haust, men elles fylgjer tysdagssendingane mønsteret frå før ferien.

Tysdag 8. september

Ansvarleg: Harald Haugland

Teknikar: Siri Johannessen

18:00 Kvarteret

18:15 Over ein open Bibel

18:30 Aktuell time. Bjørn Ropstad, Leiv Rygg og Jon Rolf Næss på tråden, 15 min. kvar

19:30 Sangkveld

20.30 Postludium med Niklos K. Besteland

21:00 Kyrkjebakken

Noko hjelpelaus

Share

Kva skal ein gjere når ein sit og skriv på ein artikkel til Wikipedia og datamaskinen plutseleg seier Poff og skjermen vert svart? Det skjedde i går, og det var ikkje mykje å gjere. Dermed blei det ikkje noko innlegg på bloggen i går.

Eg måtte ta ein telefon til Helge og spørje han til råds. Han meinte at det truleg var vifta som var gått, dermed blir maskinen for varm og stansar. Vi prata saman ei stund, han gjekk inn på internett og såg litt etter, og så vart vi samde om at det nok var på tide å få seg ein ny maskin.

Acer extensa 2509

Som tenkt, så gjort, klokka 23.30 bestilte vi ein billeg maskin på komplett.no, og når eg kjem heim neste helg, kan eg hente den.

I dag har eg lånt Reidun sin maskin, men i veka som kjem, vert eg utan maskin på kveldstid. Eg vil nok kjenne meg noko hjelpelaus, men denne veka startar Valle Radio att,så eg får nok å halde på med og må prøve å gjere det beste ut av situasjonen.

Oppløft ditt syn, o kristensjel

Share

Det er ikke ofte denne gamle salmen synges nå. Den ble skrevet av Magnus Brostrup Landstad da meldingen kom om at den første zulu var blitt døpt i Sør-Afrika som følge av norsk misjon. Det skjedde i 1858. Da hadde Mandal misjonsforening vært i drift i 18 år, den ble startet i 1840. I kveld var det 175-årsjubileumsfest på Mandal bedehus, og vi var der.

Festen startet med at vi sang den salmen før prost Per Ragnar Haraldstad, som selv har vært misjonær for NMS, hadde åpningshilsen. Som sangkrefter hadde man fått Mette og Roger Sørensen fra Flekkerøya, de sang Without Thee og Stor er din trofasthet til playback. Det er jo noe annet enn de hadde i 1840, selv om sangen Stor er din trofasthet er over hundre år gammel.

Fra Mandal menighet hilste menighetsrådets leder Helga Marie de Presno og fra Normisjon hilste Marte Helms og minnet om noen av aktivitetene som skjer i regi av NMS i kommunen: Hagebasar på Harkmark, to gutteklubber, Hald Internasjonale Senter og Helligtrekongermøtene.

Ingebjørg Oftebro, 78 år gammel, leste en flott prolog med historiske perspektiv. Hun har selv vært misjonær i Kamerun.

Etter en god matpause med både smørbrød og marsipankake hilste ordfører Tore Askildsen fra Mandal by og pekte på verdien av frivillig arbeid. Selv hadde han sett virkningene av ledertreningsarbeidet som var gjort i Kamerun, og misjonen har ved sitt frivillige arbeid stått for skole, helse, nødhjelp og menneskerettsarbeid ute i verden. Han mente også at misjonsarbeidet har gitt geografiforståelse langt ut over det normale for de som har vært engasjert.

Etter mer sang av Mette og Roger talte så regionleder Espen Topland over misjonsbefalingen og stilte spørsmålet Hvordan kan jeg forandre verden? Han fortalte om Thomas Alva Edison, som ingen regnet med skulle gjøre storverk da han var barn. I dag nyter vi godt av hans oppfinnelse når vi tenner lyset. Også Bill Gates var  en slik Changemaker, kanskje den som har endret mest i vår tid. Men ingen av dem kan måle seg med Marias sønn fra Nasaret, hans gjerning i verden har endret verden og hans etterfølger Paulus følger tett etter, Jesus var til og med kåret til den mest innflytelsesrike person som har levd av Times millennium-nummer.

Etter hans tale var det grunn til å grave dypt i lommeboka for å støtte arbeidet til Mandal Misjonsforening også i kommende år, og så avsluttet prost Per Ragnar Haraldstad festen med bønn og lyste velsignelsen over forsalmlingen.

Flaumen går

Share

Vi såg store øydeleggingar i Vestfold etter flaumen der i går. I dag kunne eg sjå meir vatn i Otra enn eg nesten trur eg har sett før medan eg har budd i Valle. Den badekulpen som er nedanfor Valle Motell kunne ein ikkje sjå, det stod eit rasteplassbord midt i elva og minna oss om kva som brukar å vere der til vanleg.

Likevel har styrtregnet desse første dagane av september hatt små konsekvensar i Agderfylka. Ein kan i grunnen late seg imponere over kor godt dei regulerte vassdraga har tålt dei store vassmengdene. Då eg køyrde nedover Setesdal i dag, var det likevel mange flotte fossar nedover fjellsidene i øvre del av dalen. Sjølv om Kveasåne i Valle, som til vanleg går i røyr no og difor bare er ein spinkel kopi av det vi såg for nokre år sidan, var ho stor i dag. Men eg køyrde forbi og kom ikkje på å ta bilete. Birkelandsfossen på austsida av elva er brei og stor, heller ikkje den kom eg på å ta bilete av, det er forresten noko vanskelegare, avstanden er stor og vi ser han bare i glimt mellom trea.

Då hadde det jo vore lettare å ta bilete av Reiårsfossen, men det regna godt då eg kom forbi, så eg orka ikkje stoppe der eg fekk vaska bilen i spruten frå fossen. Åraksfjorden gjekk høgt opp mot campingplassen, men det såg ikkje ut til å vere nokon panikk der heller, det verka som om dei var trygge på at fjorden ikkje kom til å gå over maksnivået.

Heller ikkje Syrtveitfossen fekk meg ut av bilen, sjølv om den gjekk svært stor. Det såg ut til å vere folk på Trollmountain som hadde planar om å ta ein tur i fossen i regnet, men det misunna eg dei ikkje i det heile.

Geir Daasvatn tek mange flotte bilete og legg ut på Setesdalwiki. Han hadde teke fram kamera ved Reiårsfossen ein dag den gjekk svært stor, og det deler eg med dykk som les bloggen:

1200px-Reiårsfossen_Ose_Setesdal_030915_(2)

 

På bærtur

Share

På Facebook har det vore mange bilete av bær den siste tida. Mange har teke turar i skog og mark for å finne bær og sopp.  For den som bur tett innpå naturen er det bare å ta med seg bøtta og ta seg ein tur. I går på årsmøtet til Valle Radio snakka eg med Solveig Rysstad og ho hadde funne mange bøtter i skogen like utanfor Rysstad.

Sist torsdag hadde Frivilligsentralen i Valle blåbærtur. Marja-Leena hadde alliert seg med Anny Brokke og Aase Holen, og så inviterte dei deltakarane på norskundervisning i Valle til å vere med. Tone Rike og Gyro Haugen vart og med, elles var det Øystein Berg og elevar frå Syria, Eritrea, Burma og Cuba som var med. Etterpå la dei ut bilete på Facebook, så då tenkte eg at eg kunne dele dei her. Alle bileta er tekne av Marja-Leena Steinbru.

Blåbærtur 2015

Matpause i skogen. Blåbærsyltetøy på ferskt brød.
Matpause i skogen. Blåbærsyltetøy på ferskt brød.

Deltakere 2015

Årsmøte 2014

Share

Det dreg lenger og lenger ut å få halde årsmøte i Valle Radio. I statuttane står det at årsmøtet skal haldast innan utgangen av april, men i år måtte vi heilt til 1. september 2015 før vi kunne samlast til årsmøte for 2014.

Men i kveld klokka 18 møttest vi på Sølvgarden, og det var godt oppmøte, heile 17 personar fann vegen til årsmøtet. Innkalling og sakliste vart godkjent, Ørnulf Hasla vart vald til møteleiar og Harald Haugland vart referent, det har vore slik nokre år no, og folk synest det er bra, for då kan referatet kome på bloggen. Eg sa som sant var at Valle Radios blogg er lagt ned, men eg skriv på Blogg for Harald, og fekk då tilbakemelding på at dei kunne lese det der, det var greitt.

Årsmeldinga vart godkjent samrøystes med ein kommentar om at dei tekniske problema vi hadde ved oppstart haust 2014 burde nemnast i årsmeldinga. Ein burde også nemne det spesielle nye tiltaket vi hadde i 2014, lokalradio på burmesisk språk, noko som Agderposten hadde funne interessant og som truleg er første gong i Norge.

Også rekneskapen vart godkjent, Inntektene var totalt på vel 351000 kroner, ein god tusenlapp meir enn i 2013. Kostnadene var imidlertid mykje høgare, mellom anna på grunn av at vi måtte få nytt utstyr etter lynnedslag. Dei var på til saman vel 344000 kroner mot vel 284000 kroner i 2013. Dermed vart resultatet  etter finanspostar 13576 mot 71527.  Med ein samla eigenkapital på vel 739000 kroner og nesten 670 av desse i banken, kunne ein likevel seie seg godt nøgd med å ha fullført endå eit år med lokalradio.

Valkomiteen, som var Ronny Stavsholt og Henri Tore Viki kunne ikkje vere til stades, men alle som var på val, hadde sagt seg viljuge til attval, så leiar Ørnulf Hasla, nestleiar Britta Lise Homme og, kasserar Helge Homme vart attvalde. Det same vart Rolf Erik Homme som fast møtande varamann til styret og Hallvard Holum som revisor. Ronny Stavsholt vart attvald til valkomiteen, han finn sjølv ein som kan vere med han der.

Under eventuelt vart det snakka litt om tilhøvet til Valle kommune, som ikkje lenger er hovudsponsor. Styreleiar skal ta saka opp i møte med kommunen i haust.

Etter desse drøftingane gjekk ein gjennom lista over oppgåver i haust, slik at den er klar til sesongstart. Første sending blir tysdag 8. september, deretter blir det valsending onsdag 9. september før dei ordinære sendingane tek til veka etterpå.

Valle Radio årsmøte 2014 middag
Foto: Britta Lise Homme

Årsmøtet vart avslutta med middag saman med tre representantar for Radio Evje, og etter ei god matøkt samlast vi igjen for å snakke om samarbeidet mellom dei to lokalradioane. Til saman dekker vi området frå Bjåen til Øvrebø, og sjølv om det har vore litt usikkert om vi får halde fram på FM, ser det ut til at det blir råd også etter 2017. Radio Evje ønsker også å kunne streame sendingane på Internett, slik vi gjer, og i haust blir det arbeidd for å få det til.