Veke 44 og 45, 2015

Share

Sist veke fekk eg visst ikkje lagt ut programma på bloggen, så eg får ta for to veker i kveld.

Tysdag 3. november
Ansvarleg: Harald Haugland

 18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Nytt frå kyrkje og kristenliv
19.00 Sangkveld
20.00 Møteplassen
20.30 Postludium
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 4. november
Ansvarleg: Liv Tanche Larsen.
Teknikar: Torhild Sandnes.
Telefonvakt Ingebjørg Elinor Rysstad.19.00 Tankar frå Bibelen. Torleiv B. Harstad
19.30 Kommunen informere. Wenche Erland Gundersen, leiar  økonomiavdelinga
20.00 Aktuell time, ansvarleg Liv Tanche Larsen.
21.00 Open sending.  Lotte Rysstad og Britta Lise Homme, med litt hjelp av Ørnulf Hasla.
 Tysdag 27. oktober
Ansvarleg: Harald Haugland
Teknikar: Siri Johannessen
18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Sangkveld
19.30 Om Nasjonaforeningen for folkehelsen. Stine Kocian i studio
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
21.00 Kyrkjebakken
Onsdag 28. oktober
Ansvarleg: Ørnulf Hasla
Teknikar: Liv Gunn Viki
Telefonvakt: Ingeborg Åkre Løyland19.00 Tankar frå Bibelen. Bjørgulv T. Berg
19.30 Kommunen informerer. Unn Merethe Nordby
20.00 Aktuell time
– Sigrid Åkre fortel om osteopatipraksis i Valle
– Tor Espen Helle fortel om basaren i Treungen til laurdag
– Margit Dale fortel om boklansering og planane framover
21.00 Open sending. Rolf Erik Homme og Anna Rysstad
*Valle Radios blogg: http://blog.setesdalswiki.no/
*Høyr oss på Internett: http://www.valleradio.com (trykk på «live streaming»)