Flyktningar i Valle

Share

I dag hadde vi eit møte med mange av dei som er involvert i arbeidet med flyktningar i Valle. I møtet foreslo eg at vi burde lage ein plan for arbeidet. Eg hadde vore på nettet og funne at fleire kommunar har laga slike planar, Flyktningekonsulenten meinte at ho kunne få ferdig ein slik plan til drøfting før jol, så no får vi vone at det kan bli tid til det.

Her er nokre planar som ligg på Internett:

Nittedal kommune, Askøy kommune, Alta kommune, Kongsvinger kommune, Tynset kommune, Åsnes kommune,