På kurs

Share

Denne veka var eg på Quality i Kristiansand frå måndag kveld til onsdag ettermiddag. Det var kurs i Utdanningsforbundet, storkurs kallar dei det når dei kallar inn til to dagars samling om aktuelle tema.

No er det ei stund sidan eg har hatt ein så aktiv rolle i Utdanningsforbundet at eg har reist på kurs. Men det var interessant og lærerikt, det gav meg fagleg påfyll, som det heiter.

Eit av dei emnene som var oppe, handla om det psykososiale arbeidsmiljøet. Vinklinga var i høve til dei som ikkje er heterofile, og vi fekk ei fin oppdatering på situasjonen i Norge no. Dette er eit av dei tema som elevane mine undrar seg mest over, at folk av same kjønn kan gifte seg i Norge. Difor vert det ein del samtalar om dette når vi kjem til kapitlet Hjem og familie i lærebøkene.

Hilde Arntsen frå LLH (Landsforeningen for Lesbiske og Homofile) var ein dyktig foredragshaldar frå Rosa Kompetanse.

Etter denne første økta fekk vi foredraget Systematisk arbeid med forebygging av skolefravær. Erfaringer med hva som virker! Anneli Otnes hadde, til tross for ung alder, brei erfaring med dette. Det var eit intervju med henne i Forbundsnytt frå Utdanningsforbundet. Eg siterer litt frå det: 

– Årsakene til fravær er komplekse, men det kan starte med en enkelt utløsende faktor – fravær i forbindelse med en brukket fot, frykt for fremføringer, dusjing etter gymmen, feil ski til skidagen. Etter hvert begynner fraværet derimot å leve sitt eget liv. Man faller stadig lengre bak sosialt og faglig, og det blir i seg selv grunn til å holde seg borte fra skolen, forteller psykolog Anneli Otnes.

Du kan lese heile intervjuet i Forbundsnytt  ved å trykke på lenka.

Det siste foredraget måndag handla om  Inkluderende arbeidsliv.  Øyvind Steinklev frå Arbeidslivssenteret. Han hadde vore på kurs for tillitsvalde i Utdanningsforbundet før, og eg siterer frå eit referat frå tre år sidan: IA handler om mye mer enn sykefravær og tall. IA avtalens overordnede mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet.

I alle fylker er det etablert egne kompetansesentra som samarbeider med virksomheter som ønsker å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv (IA). I Aust-Agder ligger NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder på Harebakken i Arendal.
Arbeidslivssenteret samarbeider nært med virksomhetene som er med i IA avtalen med informasjon og kurs, gode råd og er aktive samtalepartnere for et mer inkluderende arbeidsliv.
Les mer og finn kontaktinformasjon her:

http://www.nav.no/Lokalt/Aust-Agder/NAV+Arbeidslivssenter