I kjølvatnet av Synne

Share

Ekstreveret Synne slo hardt i Rogaland og vest i Vest-Agder. I vTregdevegen i Mandal merka vi vinden og regnet, men det var ikkje ekstremt der vi bur, sjølv om det blinka i lysa eit par gonger i løpet av helga. Men sundag morgon var Internett borte, og ettersom vi får TV og telefon via breiband, vart det ein sundag utan svensk gudsteneste på TV, utan snooker og ski eller annan sport. Men ein telefon til naboen synte at vi var i godt selskap, dei var og utan internett, men dei har parabol, så dei fekk signal til TV.

Så gjekk turen oppover til Valle i ettermiddag og det var som så mange andre turar, mørkt og mange møtande bilar, men ingen trafikkproblem. I kveld stoppa eg på Statoil Rysstad og fekk ein prat med hylstringar der. Det er alltid triveleg. Av og til kan ein der få idear til innslag i Valle Radio og, men det var det lite av denne gongen.. Men tysdagssendinga som eg har ansvar for, vil nok finne noko å glede lyttarane med også denne gongen.