Integrering

Share
Foto: Marja-Leena Steinbru
Foto: Marja-Leena Steinbru

I nyttårstalen sin var statsminister Erna Solberg opptatt av integrering. Hun trakk fram et eksempel fra Stovner i Oslo der 17 år gamle Ali Aljabri fra Irak har vært primus motor for et opplegg hvor ungdom besøker eldre. Han har fått med seg over hundre ungdommer i prosjektet, som har pågått i to og et halvt år. Han gikk fra klasserom til klasserom på ungdomsskolen for å få med seg folk, og i disse to og et halvt år har prosjektet ført til glede og kontakt. Fordi mange av de unge er innvandrere, fungerer prosjektet som integrering, når alt kommer til alt, er unge og eldre ganske like, enten de kommer fra Norge eller fra et annet land.

Integrering handler jo om å delta i det samfunnet vi bor i.

I dag hadde vi et opplegg om dette på Valle Vaksenopplæring. Etter å ha sett en liten film om statsministerens nyttårstale og Alis besøk hos eldre på Stovner, skulle vi finne ut om det var noe vi kunne gjøre i Valle. TV2 Skole, som hadde laget filmen, hadde et ark med noen spørsmål om hva vi kunne gjøre.  Vi fikk valgene: God ide, Dårlig ide, Vet ikke.

Invitere naboer på te.
Gå tur med en nabo.
Gjøre en frivillig innsats i en organisasjon.
Delta i dugnad i barnehagen og i nabolaget.
Trene og delta i sport sammen med nordmenn.
Be en nabo hjelpe deg med å snakke norsk.
Hjelpe en nabo.
Invitere nordmenn på bursdagsfeiring for barn.
Delta i aktiviteter sammen med barn.
Ta ansvar i borettslaget.
Delta på offentlige arrangement der du bor.
Alltid snakke norsk når det er nordmenn til stede.
Delta aktivt i samtale med nordmenn på jobb.

Det var vel bare å ta ansvar i borettslaget som ikke passet i Valle. Problemet er vel heller å få organisert det som må organiseres.

Frivilligsentralen har et tilbud til innvandrerkvinner hvor de møter norske kvinner til håndarbeidsaktiviteter. Det har også vært litt fotballfellesskap etter det jeg har fostått. Men ellers er det nokså dårlig med steder hvor innvandrerne i Valle kan delta i lokalsamfunnet.

Kan 2016 føre til en endring i dette?