Å lage leksikon

Share

Ettersom ein no ikkje lenger lagar papirleksikon, og wikipedia har gjort leksikonskriving til noko alle kan vere med på, har denne sjangeren blitt meir vanleg for folk flest. Men det er likevel ikkje så lett å få det til, og på wikipedia går diskusjonen ivrig om korleis artiklar skal vere. Det siste året har det vore spesielt viktig å syne kjeldene til artiklar ein skriv.

Då eg starta for mange år sidan, var det ikkje så viktig med kjelder. Over tid har det utvikla seg eit system der det no er det viktigaste. Utan kjelder, sjølv til heilt elementære ting, er det ikkje leksikonverdig, som det heiter.

Det er heller ikkje til å stikke under ein stol at mange finn det vanskeleg å skrive på Setesdalswiki eller Wikipedia. Den teksteditoren som vert brukt, nyttar kodar og det er ikkje alltid intuitivt korleis det skal vere. Eg tror nok det er grunnen til at mange ikkje blir med i den dugnaden som ei slik leksikonskriving skulle vere. Til dømes er det spesielle kodar ein må ha for å legge bilete inn i ein tekst, og ofte blir terskelen så høg at ein gjev opp.

Eg skulle ønske at du som les dette, tok deg litt tid, registrerte deg på Setesdalswiki og prøvde å lage ein artikkel basert på ei rød lenke du ser ein stad. Klikk på den røde lenka, så kjem redigeringsvinduet opp og du kan skrive inn teksten. Vi som har vore med ei stund, kan så hjelpe deg vidare. No kan skribentane på Setesdalswiki teljast på ei hand, om vi kunne doble talet, ville produksjonen bli mykje rikare. Det ville vere til glede for alle brukarane av leksikonet.

I det siste har eg tenkt at vi skulle hatt fleire oversiktsartiklar, større artiklar som kunne setje ting i perspektiv, ikkje bare korte artiklar om folk og stader. Men slike artiklar tek det tid å skrive, så det blir ofte til at ein nyttar ei ledig stund til ein kort artikkel i staden.

Av og til er det nokon som seier at vi vel kan klare oss med artiklane som alt ligg på engelsk eller tysk wikipedia. Alle kan jo lese engelsk, og google translate kan hjelpe til med omsetjing frå mange språk etter kvart, så kvifor ha det på norsk i tillegg. Eg er ikkje enig i det, norsk er språket her i landet, så vi treng wikipedia på bokmål og nynorsk.

Men treng vi Setesdalswiki? Eg meiner det. Setesdalswiki har lågare terskel enn Wikipedia, vår lokale wiki kan brukast til å bli kjent med folk og anna i Setesdal som aldri vil kome på wikipedia, der artiklar skal ha nasjonal interesse. Kanskje skulle du nytte denne sundagen til å prøve deg som leksikonskribent.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.