Nye år med lutlaget

Share

setesdal bilruter

Eg hadde tenkt å skrive om brøytebilfolka i kveld, dei gjer ein framifrå jobb, det merka eg i kveld då eg skulle kjøre Niklos heim, Sundag då eg kom oppover, var det ruglete og sporete, men no var vegen slett og god.

Men i staden vil eg gratulere Setesdal Bilruter med kontrakten for å kjøre buss i Setesdal dei neste ni åra. Det hadde jo vore ille om Nettbuss eller Sørlandsruta hadde vunne kontrakten på kjøring i Setesdal. Men slik gjekk det ikkje, folka på Evje har rekna og kalkulert og kome fram til lågaste anbod, og det må vi jo glede oss over.

No har dei bussdrifta ved kysten og i austfylket i tillegg til Setesdal, og slik vil det bli i mange år framover. Det gjev grunnlag for å skifte ut materiell også i dei rutene som dei no køyrer her i dalen. Etter det eg kan forstå, har det gått seg til ved kysten, så bussdrifta har få problem. Ettersom fleire prioriterer buss, vil kanskje også butikken i drifta bli god, sjølv om det må mykje offentleg tilskot til for å få det heile til å gå rundt.

Eg reknar med at det blir både kake og blomar på kontoret på Evje i morgon, og sjølv om det eigentleg er i morgon fastetida startar, unnar eg Terje Greibesland og staben hans både kaka og kontrakten, dei har stått på for å kome i mål med dette og lukkast.