Helsetrimmen med Øyvind

Share
Glade trimdeltakarar. Foto: Øyvind Jacob
Glade trimdeltakarar. Foto: Øyvind Jacob

Onsdagskvelden i sist veke var det Liv Tanche-Larsen som var ansvarleg, og ho hadde tatt ein telefon til Øyvind Jacob for å få høyre om Helsetrimmen med Øyvind. Kvar onsdag er han barnevakt for ungar i Åraksbø slik at Siv-Eline kan dirigere Kong Hanes eftf., så han kunne ikkje kome i studio, men dei hadde ein hyggeleg prat på telefonen.

Øyvind har drive helsetrimmen heilt sidan Vallehalli var ny. No er det opp mot 20 som er med kvar tysdag og torsdag frå 15 til 16. Det er ein humørfylt gjeng, dei har til og med eiga Facebookside. Kvar gong går dei gjennom eit nokså fast program der alle kan vere med i sitt eige tempo og etter eigne føresetnader. Det er førebyggjande helsearbeid.

-Det fine er at dei hjelper kvarandre til å kome, sa Øyvind, eg treng ikkje tenkje på transport, det ordnar deltakarane. Om ein skal døme etter bileta på Facebooksida, ser det ut til at dei har det moro.

Samtalen Øyvind hadde med Liv var i alle fall triveleg å lytte til, i det heile teke var kvelden ho hadde sjølvstendig ansvar for første gong, svært vennleg og interessant, godt støtta av teknikar Siri Johannessen, som også var med i samtalen.