Takksam

Share

untitled

Eg sit med Setesdølen som kom ut etter påske. Folkemylder utan ulukker er ei av overskriftene. Med rekordmange på tur i fjellet denne påska er det ikkje registrert ei einaste alvorleg ulukke i distriktet vårt, held avisa fram.

Då tenkjer eg at det er grunn til å vere takksam. Samstundes tenkjer eg at vi ofte ikkje er så takksame, eg synest å minnast at i påska var det eit oppslag i media om at barn i Romania var meir nøgde enn norske barn, noko som vart forklart med at dei som har mykje, vil alltid ha meir.

Media likar helst å fortelje om konflikter og problem. Difor er det ikkje særleg mykje å finne av takksame folk på Dagsrevyen ein kveld. Som oftast kjem slike reportasjar som kuriositetar på slutten av sendinga. Tru korleis det ville vore om ein hadde ein slik gladrevy, der vinklinga var at det var mykje å takke for og å vere glad for. Ville folk skrudd av, tru. Er det blitt slik at vi må ha det triste og konfliktfylte i staden for det glade og harmoniske.

Eg meiner jo ikkje at vi bare skal ha det, men i verda er det jo mykje av begge deler. Noko av grunnen til at Facebook har blitt så populært, er at ein der kan dele noko av det gode ein opplever, anten det er mat eller dyr, fuglar, blomar eller venner og familie.

Mest av alt har den som trur, grunn til å takke for påskens ord om at Han er oppstanden. Vi som fekk høyre Oddvar Søvik fortelje om Linkledet i Torino i Valle Radio tysdagskvelden fekk eit sterkt vitnemål om “Hva min frelse kostet har” som det heiter i salma. Det skulle i alle fall gje grunn til takk og glede.

Påskesang

Share
Johan Nordal Brun på eit maleri i Domkirken i Bergen. Foto: Wikimedia Commons
Johan Nordal Brun på eit maleri i Domkirken i Bergen. Foto: Wikimedia Commons

Dette var tittelen på eit program i Valle Radio i går kveld. Då fortalde eg om Johan Nordahl Brun basert på Ivar Holsvik si bok Salmediktere i våre salmebøker frå 1950.

Brun var fødd på gården Høyem i Byneset i Trondheim 21. mars 1745. Han vaks opp i Klæbu og fekk si første undervisning heime hos mor si, 11 år gammal hadde han lest heile Bibelen to gonger. Sidan kom han til latinskolen i Trondheim og fekk Gerhard Schøning til lærar. 18 år gamal kom han til universitetet i Købehavn, der tok han 2. eksamen året etter, så han må ha vore både ein flink og flittig student.

Så måtte han reise heim og vere huslærar, ein fattig student hadde ikkje råd til å fullføre studia i dei dagar. Etter å ha vore huslærar i tre år, fekk han høve til å fullføre teologisk embetseksamen. Så heldt han fram med å vere lærar ei tid før han vart privatsekretær for biskop Gunnerus. På eit opphald i Købehavn saman med han skreiv Brun For Norge, Kjempers Fødeland. Men den nasjonalsangen er gått meir og mindre i gløymeboka, det er påskesalma Jesus lever, graven brast som er sangen av Brun som har overlevd tida sin slitasje.

Johan Nordahl Brun vart residerande kapellan i Byneset i 1772, men det var ei stilling med lita løn, så han søkte Vår Frue etter at han hadde gifta seg med kvinna han venta på i 12 år. Den fekk han ikkje, i staden vart trønderen sendt til Bergen i 1774 som sokneprest i Korskirken. Der vart han verande resten av livet. I 1804 vart han utnemnd til biskop i Bergen, der var han til han døydde 26. juli 1816.

Jesus lever, Graven brast,
Han stod op med Gudoms Vælde.
Trøsten står som Klippen fast;
at hans Død og Blod skal gjelde.
Lynet blinker, Jorden bæver,
Graven brast og Jesus lever.

Wikipedia siterer Francis Bull om salma: Salmen kalles av litteraturhistorikeren Francis Bull for «høidepunktet i Bruns digtning, – og i norsk salmedigtning overhodet». Bull karakteriserer salmen slik: «Her er en koncentreret kraft, som ikke var set i vor poesi siden eddakvadenes tid, en række kort tilhugne sætninger, og en mesterlig stigning: Lynet blinker, jorden bæver, graven brast og Jesus lever».

Normalt tysdagsprogram

Share

Så er påska over og i kveld var det normalt tysdagsprogram att:

18.00 Kvarteret
18.15 Over ein open Bibel
18.30 Aktuell halvtime. Ørnulf takkar for påskeinnsatsen
19.00 Påskesang
19.20 Likkledet i Torino. Foredrag ved Oddvar Søvik
20.30 Postludium med Niklos K. Besteland
20.00 Kyrkjebakken

I kveld var eg både teknikar og programleiar, Siri skal vere teknikar fredagskvelden. I morgon onsdag er det ikkje sending i Valle Radio.

I kveld var det nokre få varmegrader. Foto: Britta Lise Homme
I kveld var det nokre få varmegrader. Foto: Britta Lise Homme

Britta Lise vann

Share

Det vart ei spesiell oppleving for folka i Valle Radio si påskesending då trekninga vart gjort. Til vanleg brukar ein å ringe vinnaren, men denne gongen var det unødvendig, for ho sat i studio og var programleiar. Ikkje rart at ho vart mållaus og fekk hakeslepp, ho hadde kjøpt 20 lodd.

Planen var at Britta Lise som programleiar skulle lese opp vinnarane etter trekninga. Men det kvidde ho seg for, likevel vart det slik, etter det eg skjønar på ein artikkel i Agderposten i kveld.  http://www.agderposten.no/nyheter/programlederen-vant-selv-forstepremien-1.1514199

Du må inn på Facebooksida til Valle Radio for å lese dei andre vinnarane. Etter kvart vil alle vinnarane få tilsendt gåvekorta og alle loddkjøparane få faktura på kjøpet. Så er det bare å betale og sjå glad ut fram til neste påske. Då kjem det nye sjansar og nye premiar.

I alt kom det inn 255.000 kroner på påskebasaren i år.

Påskebasar 2016

Share

Det vert ikkje mykje om påskebasaren på bloggen. Eg har ikkje hatt høve til å høyre på Internett, så eg har gått glipp av oppdateringar live. Såg at det kom inn 72750 skjærtorsdag, men korleis det gjekk i dag, må eg nok vente til over midnatt med å få vite.

Dermed vert det bare eit bilete av glade programleiarar som står på for at Valle Radio skal kunne kome på lufta også i åra som kjem.

 

Ørnulf, Britta Lise og Rolf Erik står på for påskebasaren i Valle Radio.
Ørnulf, Britta Lise og Rolf Erik står på for påskebasaren i Valle Radio.

Påskebesøk 2016

Share

Før påske fekk eg ein telefon frå søster mi, Solvor. Ho kunne fortelje at eit søskenbarn skulle bu på hytte på Tregde Feriesenter i påska. Då var det naturleg å sende ei melding og invitere dei innom, siste halve året har eg vore saman med dei to gonger i samband med gravferd. Påskegjestene frå Brevik reiste om kvelden skjærtorsdag og langfredag var det folka frå Nittedal som sette nasen heimover, så no var det god plass i stova att.

I kveld fekk vi så besøk. Dei hadde ikkje vore hos oss før, så det var jo naturleg å oppdatere dei litt på korleis vi har det, dei kjem frå gard på Varhaug og var interessert i kva driftsbygningen vår no vert nytta til. Men den er full av ingenting, det er sikkert 30 år sidan det var dyr der. Over kaffekoppane gjekk praten livleg.

Dei hadde nytta tida i Mandal godt, dei hadde både vore til masta på Kvistedalsheia og hatt ein rundtur på Skjernøya i området der det nyleg var grasbrann. Eg hadde lova at Margunn skulle få sjå rådyr om ho kom på besøk, men no har det vore veker utan rådyr på jordet utanfor huset. I kveld dukka det opp eit par, akkurat slik at dei kunne få sjå dei, betre kunne det vel ikkje gjerast.

På veggen hos oss er det bilete av barn og barnebarn, så då var det naturleg å snakke litt om dei. Vi har og eit bilete frå slektstevnet vi hadde med over hundre deltakarar for ein del år sidan. Då kom Margunn Sofie på at det kunne vore interessant å samlast, alle etterkomarane etter Selma og Hans, mine besteforeldre på mor si side. Det kunne blitt ein stor flokk, det og.

Vi måtte leite fram boka Røtter på Skjernøy som vart laga til slektstevnet for etterkomarar etter Reidun sine oldeforeldre. Margunn meinte at vi kanskje kunne ha det slektsstevnet i 2017, vi treng nok eit år til å førebu det. Kanskje er ikkje Figgjo, der Selma budde rett stad, for no er det ingen etterkomarar med tilknytning til Figgjo. Kanskje kunne Varhaug vere ein betre stad, der bur i alle fall mange etterkomarar.

Slik sat vi og snakka saman utover kvelden. Vi måtte jo og ta eit bilete frå samlinga, Margunn hadde kamera med sjølvutløysar og stativ, så ho fokuserte, knipsa, sprang og sette seg på fanget mitt før biletet vart teke. Så sende ho det til meg så eg kunne legge det ut på bloggen. Dermed kan eg dele det med dykk som les bloggen. Det er sikkert mest aktuelt for slekta, men vener likar jo å sjå kva vener held på med, så eg tenkjer at det høver for dykk alle.

God påske frå Tregdeveien 285

Foto: Margunn Sofie Hetland
Foto: Margunn Sofie Hetland

Gi det videre

Share

I kveld fikk jeg en fin film på FEM: Gi det videre. Filmwebs filmstudieark sier:

11 år gamle Trevor (Haley Joel Osment) får en stor prosjektoppgave av den nye samfunnsfaglæreren sin.Hva kan han gjøre for å endre verden ? Trevor får en glimrende ide og omsetter straks ideen til handling. Han skal hjelpe tre mennesker. Disse menneskene skal til gjengjeld forplikte seg til hver å hjelpe tre andre o.s.v. Første del av prosjektet er å hjelpe en narkoman uteligger til et bedre liv. Uteliggeren blir invitert hjem, får mat, sover i garasjen og tar en dusj neste morgen. Alt utvikler seg fint inntil moren (Helen Hunt) oppdager at det hun trodde var en av Trevors kamerater, er en voksen mann. Hun jager mannen ut av huset til Trevors fortvilelse. Når moren får høre at dette er et skoleprosjekt, oppsøker hun læreren (Kevin Spacey) for å skjelle ham ut. Først da hun blir kjent med den narkomane, forstår hun hva Trevors prosjekt går ut på. Trevor tror han mislykkes da han oppdager at hans nye venn fortsatt doper seg. Han setter allikevel i gang med neste del av prosjektet som involverer læreren og moren. Trevor bor alene med sin mor. Faren som er både voldelig og alkoholisert, har stukket av og Trevor frykter at han kan komme tilbake. Moren har to jobber og et alkoholproblem som hun prøver å skjule for sønnen. Den nye læreren virker som en sikker, real lærer med klare krav til elevene. Han har et delvis vansiret ansikt, men skjuler hvorfor. Trevor nærmer seg læreren med nysgjerrighet, åpenhet og interesse, men læreren vegrer seg for å bli for personlig involvert i gutten. Trevor ønsker å kople mor og lærer sammen og inviterer læreren til hjemmebesøk. Langsomt utvikler det seg et forhold mellom læreren og moren og Trevor er nær ved å lykkes da faren (Jon Bon Jovi) dukker opp. Siste del av Trevors prosjekt er å hjelpe skolekameraten som blir mobbet.

Han dør i forsøket på å hjelpe en klassekamerat. Det er en sterk avslutning. Men filmen viser oss at det kan nytte å hjelpe noen. Det stemmer med ordspråket om at Hjelpsomhet er en dyd.

Fra filmens plakat
Fra filmens plakat

Straumbrot

Share

stearinlys2_250

Å misse straumen to gonger på ein dag, ein gong borte ein halv time, andre gong vippar den, eit par gonger og er borte i eit kvarter om lag. Då skjøner ein kor avhengig ein er av straum.

-Kor er fystikkene, finn stearinlys.

I bekmørke ordnar Reidun opp, ho har alt på stell. Men bloggen blir kort i kveld.

Sykkelstil på Tregdeveien

Share
Rune Kristiansen på sykkel i Eskelandskleiva på Tregdeveien. Foto: Signe Marie Rølland i Lindesnes Avis
Rune Kristiansen på sykkel i Eskelandskleiva på Tregdeveien. Foto: Signe Marie Rølland i Lindesnes Avis

Veien vår ble omtalt i Lindesnes Avis i dag. Overskriften var -Ekstremsport å sykle her, og avisa hadde snakket med en av de som bruker sykkelen mye på veien, Rune Kristiansen. Bildet av ham viser hvor vanskelig syklister har det utenfor huset vårt, det er tatt i Eskelandskleiva, som ligger på vår eiendom.

Det var satt av fem millioner kroner til prosjektering av en sykkelsti på fem kilometer langs Tregdeveien, som bare har sykkelsti til toppen av Jåbekksbakken. Deretter må syklisten ut i veibanen, og der er det stor trafikk av biler som skal til Brennevinsmyra med søppel. Jeg tror knapt jeg kjører den sterkningen en eneste gang uten å treffe biler.

Samtidig er det en populær sykkelvei. Sykkelruta mellom Kristiansand og Mandal er lagt langs denne veien. Man kan jo ikke bruke E-39 til sykling, og da følger man en ytre vei og får mulighet til å holde seg nær havet mange plasser. I løpet av noen år er det blitt en fornyelse i befolkningen, så det er mange skoleelever som kunne brukt en sykkelsti. Nå må foreldrene kjøre dem, det er for farlig å slippe de håpefulle ut i trafikken.

De fem millioner kronene som var satt av til Tregdeveien på østsiden av Mandal ble i stedet flyttet gang- og sykkelbro på Sånum på vestsiden av byen. Så var vi like langt, nå er det bare å håpe på midler. Tregdeveien er fylkesvei, så Vest-Agder fylke må finansiere veien, gjerne i et spleiselag med Mandal kommune. Og mens man håper på nye penger, Mandal er definert som en sykkelby, driver man nå og lager reguleringsplan for en slik sykkelsti. Den er ikke lett å bygge, som bildet viser er det en høy fjellskrent like inntil veien, så når den skal utvides med seks meter, blir det mye sprengning.

Veibygging i Norge er komplisert, ikke minst i Agder, hvor veiene må bygges på tvers av alle daler og heier, så det blir mange tunneller når man skal lage ny E39. Men sannelig kan også en sykkelsti være komplisert å få til.

Om det skal komme en sykkelsti på sørsiden av Tregdeveien, slik planene sier, vil den komme helt inn til husveggen vår og ta store deler av hagearealet vårt. Derfor har vi sendt et forslag til Mandal kommune om å bruke den gamle veien til sykkelsti og heller bygge ny vei for bilene på nordsiden av nåværende vei. Da vil man fjerne den vanskelige svingen nederst i Eskelandskleiva, og det vil gjøre veien mer behagelig å kjøre.

Løk i sokken

Share

Det sviver mye forbi i streamen på Facebook. Da jeg åpnet den i kveld, kunne jeg lese at løk i sokken om natten skal hjelpe med å holde meg frisk. Nå har jeg holdt meg frisk i hele vinter uten løk i sokkene, måtte bare ha en penicillinkur for å stoppe en begynnende lungebetennelse tidligere i vinter.

Men våren er lang og det er store muligheter for å bli syk utover våren. Så jeg tror jeg prøver denne gangen, selv om jeg sjelden går på alle de triksene som kommer forbi om hva som skjer når man gjør ditt eller datt. Du kan lese artikkelen her: http://www.dagensbeste.no/2016/03/22/skjer-legger-lok-sokken-funket-hundrevis-ar/

Hvis du prøver i resten av påsken og ikke r blitt syk, da har den jo virket. Kommenter gjerne hvordan det gikk, du skal få høre mer om mitt eksperiment også. Jeg bruker vanlig løk, ingen hvitløk eller annet spesialkrydder denne gangen.

Henta frå Bama sine sider
Henta frå Bama sine sider