Brannfare

Share
Mykje ved gjekk opp i røyk. Foto: Helge Haugland
Mykje ved gjekk opp i røyk. Foto: Helge Haugland

Det er stor brannfare i Mandalsområdet nå. Lørdag 19. mars fikk Brannvesenet Sør minst 20 telefoner om gressbranner rundt om i distriktet, og det var branner både på Skjernøy og Færøy, meldte Lindesnes Avis, som også fikk mange telefoner.

På tross av dette startet påskegjestene her hos oss et prosjekt hvor det ble et stort bål etter hvert. De ryddet noe av tilveksten av skog og kratt i utkanten av dyrket mark. Vegetasjonen vokser for hvert år, jorder som tidligere ble slått, blir mindre og mindre.

Ryddearbeidet kunne de fleste være med på. De drog greiner til bålet, som etter hvert ble helt ok å grille pølser på, i kveld kunne man sikkert grillet et helt lam der, for varmen holdt seg i mange timer. Det var nokså tungt å bære ved til bålet, etter det jeg forsto, for jordet der bålet ble tent, var søkkvått. Dikene som barnas oldefar Nikolai laget for svært lenge siden må nok fornyes om jordet noen gang skal bli tørt.

Etter en lang dag ute i frisk luft ble det tidlig kveld for påskegjestene på Eskeland i kveld.