Service

Share

Nokon kvar kunne trenge service, men i dag var det bilen min som fekk seg ei overhaling. Det synte seg at det var ein oljelekkasje, så det var garantiarbeid. Men service etter 75000 km, den måtte eg ta på eigen kappe. Det vert jo nokre kilometer når ein køyrer mellom Valle og Mandal kvar veke.

Service betyr mykje, og då er det viktig at servicen er service, at ein opplever å få vennleg hjelp når ein treng det, om ikkje i morgon, så i alle fall ikkje så mange veker fram i tid. Det gjeld både bilar og menneske.

Legekontor, kunne til dømes hatt same system som sjukehuset og kalla inn til time, i staden for at eg må ringe og bestille og så få vite at det ikkje er ledig time før om to-tre veker. Då er kanskje det eg anka på, ikkje lenger så aktuelt, om det då ikkje har blitt veldig akutt og gjort at ein må inn på akutt-time.  Er ein i eit behandlingsopplegg på sjukehuset, klarar dei å kalle inn når det er tid for ny sjekk.

Det same går greitt når det gjeld bilen, der melder bilen sjølv frå når det er tid for service. Då gjeld det bare for verkstaden å kunne ta imot på ei tid som passar. Og så gjeld det å ha pengar på konto slik at ein kan få gjort opp for seg på ein grei måte.

Når eg har hatt bilen på service, hender det at eg får ein telefon der eg må seie noko om korleis eg opplevde servicen. Tilbakemelding er med på å gjere verkstaden betre.

Å bli betre burde vere viktig ikkje bare for bilverkstad. I dag høyrde eg om eit kurs i USA der deltakarane ikkje fekk kursbevis før dei hadde gitt tilbakemelding om korleis dei opplevde kurset. Då har ein laga eit system der servicen går begge veier. Kan hende er det noko fleire skulle prøve på i arbeidet for å bli betre og yte betre service.