Svensk helgen

Share
Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons

I dag så jeg på STV2 en gudstjeneste fra Roma hvor de kåret en svensk helgen. Det var mye folk på Petersplassen, for det var også en polsk helgenkåring. Jeg fikk ikke med meg så mye om den polske, men den svenske het Elisabeth Hesselblad og var født 4. juni 1870. Hun døde i Roma 24. april 1957.

Dette skriver Wikipedia:

Elisabeth Hesselblad var datter av landhandleren Robert Hesselblad og Catharina Petersdotter Dag. Familien vaar luthersk; Elisabeth ble døpt juli 1870. Under hennes barndom flyttet familien hyppig rundt. I 1886 dro Elisabeth Hesselblad til Karlsborg for å finne arbeid der.

Hun emigrerte ved 18 års alder til USA, der hun arbeidet som sykepleierske. I USA ble hun kjent med Den katolske Kirke gjennom de mange irske innvandrerne – mange av dem var hennes pasienter som var kommet til skade ved byggearbeidene på den nye katolske katedralen St. Patrick i New York City. I USA konverterte hun også til den katolske kirke, ved kondisjonell dåp i Washington D.C. i 1902, etter konvertittundervisning hos jesuittene.

Deretter flyttet hun til Roma. Hun hadde studert til lege, men på grunn av sykdom fullførte hun ikke, hun trodde hun skulle dø, og hun ville dø i Roma.

Men i stedet fikk hun der et kall til å ta opp igjen Birgittinerordenen, og i 1911 etablerte hun et kloster med tre britiske kvinner. Denne ordenen vokste med årene og har etter hundre år over 50 kloster rundt om i verden.

Wikipedia skriver videre:

Elisabeth Hesselblad arbeidet under andre verdenskrig i Roma for å skjule jøder som stod i fare for å bli deportert til konsentrasjonsleirer etter at tyskerne okkuperte byen i oktober 1943. Det var pave Pius XII som ved muntlige budskap overbragt med kurerer fritok klosterordnene fra klausurbestemmelsene slik at de lettere skulle kunne ta inn jødiske forfulgte Jødene ble skjult i Casa Santa Brigida, som ligger like ved det området i byen der svært mange jøder bodde.

I årene 1945-46 hjalp hun de fattige med de forsyningene hun mottok fra Sverige. Før og etter Andre verdenskrig prøvde både nazister og kommunister å beslaglegge klosterets eiendommer. Men begge gruppene ga seg frivillig da de traff Elisabeth personlig. Kommunistene ba til og med om unnskyldning og kysset hennes føtter.

Svensk Wikipedia forteller at da nazister ville gjennomsøke klosteret hennes, gikk hun mot dem med et svensk flagg og sa: Dette er svensk territorium og står under den svenske kongens beskyttelse, her kommer dere ikke inn. For sitt arbeid med å skjule jøder fikk hun posthumt utmerkelsen Rettferdig blant folkene. 

Det var en flott messe fra Petersplassen i strålende vær. Jeg måtte tenke på alt arbeidet som ligger foran et slikt arrangement. En sak er arbeidet som gjøres før en helgenkåring, det har tatt nærmere 20 år, men også arbeidet som gjøres for å gjennomføre et slikt arrangement med hundrevis av aktører som skal delta. Man kan ikke annet enn å bli imponert over at det er mulig å gjennomføre uten at det ser ut til å være noe som knirker i maskineriet.