Den blomstertid nå kommer

Share
Blomsteroppsats i Valle. Foto Harald Haugland
Blomsteroppsats i Valle. Foto Harald Haugland

Overskrifta er henta frå ei salme i kveld. Eg siterer heile salma som vart skriven av svenske Isak Kolmodin i 1694 og altså er 420 år gammal, men som er folkeeige i Sverige og har fått plass i den norske salmeboka.

 1. Den blomstertid nå kommer
  med lyst og glede stor,
  den kjære, lyse sommer
  da gress og grøde gror.
  Nå rører solens armer
  ved alt som før var dødt,
  de blide stråler varmer
  og alt på ny blir født.
 2. De fagre blomsterenger
  og åkrer rad på rad,
  de grønne urtesenger
  og trær som skyter blad,
  hver blomst, hver spire minner
  oss om å ta imot
  det lys som alltid skinner
  fra Gud, vår Skaper god.
 3. Vi hører fugler sjunge
  med herlig jubellyd!
  Skal ikke da vår tunge
  lovsynge Gud med fryd?
  Min sjel, opphøy Guds ære
  med lov og gledesang!
  Han vil oss nådig være
  som før så mang en gang.
 4. Gud signe årets grøde
  i alle verdens land!
  Gud gi oss daglig føde
  fra jord og hav og strand,
  og hjelp oss du å dele
  med andre det vi har,
  vårt liv, vår jord, det hele
  er ditt, vår Gud og Far!
 5. Du kjære Herre Kriste,
  du sol med klarest skinn,
  la hjerte-isen briste
  og smelte i vårt sinn!
  La dine budord følges,
  og mett oss med ditt ord,
  la nådens lys ei dølges
  for oss på denne jord!

Sjeldan har våre vore så blomsterrik som i år, tenkjer eg, men kan hende er det bare at eg har blitt litt ekstra merksam på det. Etter kvart har alle blomsteroppsatsane i Valle fått blomar og står som flotte kunstverk i gata, det var ei god oppgradering i høve til dei tidlegare blomekassane. Det har også kome på plass nye benker og bord, noko som gjer det tirveleg å setje seg ned og slå av ein prat når veret er lagleg. Eg måtte ta eit bilete av oppsatsen utanfor Joker i Valle nokre dagar før skulen slutta og deler den på bloggen i kveld.

Det treng ikkje alltid vere dyre blomar og gartnarprodukt som må til for å pynte opp litt inne. Då vi var på Bykle Hotell for ei veke sidan, hadde dei pynta med strå og markblomar på borda, nydeleg og enkelt. Men ein blømande hage er flott å kunne glede seg over, så eg sender honnør til alle hagefolk og takkar for innsatsen de gjer for å pynte opp i lokalmiljøet.