Ungdom mot Vold

Share

I tirsdagssendinga hadde jeg et innslag om Ungdom mot Vold. Jeg snakket med daglig leider av organisasjonen, Farid Bouras. Han arbeidet som vekter i Oslo tidlig på 1990-tallet og så at ungdom brukte vold mot hverandre og i samfunnet. Dette ville han gjøre noe med, så han gikk rundt i gatene og snakket med ungdom og spurte hva de syntes var viktig å gjøre. Så startet han organisasjonen, det er nå over 20 år siden.

I begynnelsen var det vanskelig å få det offentlige med i arbeidet, men etter hver har det løsnet, så nå jobber Ungdom mot Vold i Oslo og Akershus og har seks ansatte og veldig mange frivillige som på ulike måter jobber mot vold og kriminalisering. De oppsøker ungdomsmiljøer og snakker med de unge og følger dem opp i samarbeid med Kriminalomsorgen når det er nødvendig.

I samtalen var det mye vi ikke rakk å snakke om. Ungdom mot Vold samarbeider med Universitetet i Oslo ved at mange som studerer psykologi hospiterer hos dem. Det har resultert i flere masteroppgaver og det er gitt ut en bok som bygger på disse masteroppgavene. Den heter Morgendagen har nye muligheter. Samfunnsstraff og andre intervensjoner for ungdom og unge voksne. ISBN 978-82-533-0340-6 Boka kom ut i 2016 og består av artikler om Ungdom mot Volds møte med unge mennesker som er kommet skeivt ut. Her er det nok noe å lære også for våre forhold.

Med denne samtalen gikk jeg over noen grenser vi har hatt i Valle Radio, i alle fall har jeg hatt dem selv. Jeg har tenkt at det vi snakker om, må være mest mulig Setesdalsrelatert, i det minste. Men Ungdom mot Vold jobber mest i byer, de har ikke hatt kapasitet til å utvide arbeidet ut over Oslo-gryta. Min opplevelse av dette er at også slikt arbeid kan være interessant for lyttere i Setesdal, vi må ikke bli så navlebeskuende at vi konsentrerer oss utelukkende om dalstroka innanfor, selv om det er vårt primære anliggende.

Om vi åpner opp for noen innslag fra andre deler av landet, vil det gi perspektiv og grunnlag for å se hvordan vi har det i forhold til hva andre strever med, og det kan være interessant og tankevekkende noen ganger.

Nå er det også slik at programmene i Valle Radio i mange tilfeller også får sitt nedslagsfelt på Setesdalswiki i form av artikler der om tema vi har hatt i radioen. Det vil nok ikke bli slutt på det når jeg slutter, selv om mye av det er basert på det jeg har jobbet med i radioen. Uansett: Morgendagen har nye muligheter.

Bokomslaget er laget av Sandra Blikås/byHands

UmV boka-page-001

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.