Litt av kvart

Share
Foto: Brit Obrestad
Foto: Brit Obrestad

Setesdalswiki veks og runda eit nytt hundretal i går. Sidan nyttår har vi auka med over 1000 artiklar. Når eg no er blitt pensjonist, gleder eg meg til å få betre tid til skrivinga.

Når ein skriv ein wiki, blir det fort at ein skriv om litt av kvart. Ettersom Setesdalswiki i stor grad baserer seg på informasjon frå Setesdølen, vil det også bli eit stort mangfald. Det som i utgangspunktet skulle vere eit leksikon der næringslivet kunne få vite om andre aktørar, har blitt eit altomfattande leksikon med relasjon til dei indre bygder i Agder. Setesdølen og Valle Radio har vore viktige leverandørar av tema for det vi skriv om.

Det er ei glede å kunne presentere nokre av artiklane her. Vi har fått til eit samarbeid med Setesdølen slik at vi får ta listene frå omsetning av eigedomar månad for månad. No ligg alle listene frå juli i Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Bykle, Valle og Åseral ute. Du kan altså få sjekke ein gong til om du ikkje hadde tid til å lese gjennom lista då ho stod i avisa.

Her er artiklar eg skreiv i dag: