Sykkelsti langs Tregdeveien

Share
Planutvalget stoppet på Eskeland. Foto: Harald Haugland
Planutvalget stoppet på Eskeland. Foto: Harald Haugland

I mange år har det vært arbeidet med planer om sykkelsti langs Tregdeveien. Men den er bare kommet til toppen av Jåbekksbakken, så det er langt igjen før prosjektet er ferdig. Strekningen er en del av Nasjonal Sykkelrute nr. 1, så det er stor sykkeltrafikk på strekningen, særlig om sommeren, men noen bruker sykkel året rundt.

I dag var Planutvalget i Mandal på befaring. Vi er grunneiere, så vi fikk tilsendt dokumentene. De skulle være på befaring klokka 14.20, før det hadde de hatt flere andre steder, men de må ha vært effektive, for de var ved huset vårt fem minutter før tiden og var ferdige før jeg fikk på meg sko. Men jeg tok dem igjen litt lenger nede hvor de hadde en lengre stopp.

I forslaget diskuterer de om de skal inkludere en omlegging av fylkesveien når de realiserer sykkelstien. Tregdeveien ble bygget for 70 år siden, da hadde man ikke maskiner og utstyr som i dag. Det var like etter krigen, Reidun liker å fortelle at de kom og satte vogna hun lå i inn i kjelleren når de skulle sprenge i Eskelandskleiva. Et problem er jordstykket Fidja. Som navnet sier er det myrlendt og vått og den gang var det vanskelig å legge vei utpå Fidja, så veien ble lagt i en sving hvor det var fastere grunn.

Med dagens teknologi er det nok lettere å rette ut svingen og legge ny trasé på fylkesveien. Da kan den gamle veien bli sykkelsti forbi vår eiendom. Dette var et forslag jeg sendte inn i en tidlig fase av planleggingen, og da vi fikk papirene, var det en glede å se at saksbehandler Øystein Nikolai Haga hadde tatt hensyn til forslaget om å legge om veien når de skal anlegge sykkelsti.

Når arbeidet kommer i gang, vil flere oppsittere få ny utkjørsel. Bekken som går i veikanten vil også bli lagt om, etter det jeg kan skjønne. Det blir en stor jobb når arbeidet settes i gang. Ettersom det er en fylkesvei, er det ikke et kommunalt oppdrag, men planarbeidet gjøres av kommunen, og så spørs det hvor høyt det kommer på fylkets prioriteringsliste. Mandal har laget en prioriteringsliste hvor prosjektet nå står på andreplass.

I det hele tatt hadde man tatt hensyn til de fleste skriftlige kommentarene som var kommet inn i forbindelse med sykkelsti-planene. Men beboere møtte fram og la fram sine synspunkter også muntlig for planutvalget. Medlemmene spurte litt og fikk presiseringer, så dro de videre. Jeg ble imponert over effektiviteten, her var det ikke mye dødtid. Da de hadde gjort ferdig befaringen langs Tregdeveien, hadde de enda en befaring igjen før de skulle tilbake til møtesalen for å behandle sakene og avslutte møtet. Jeg dro ikke dit for å høre sluttbehandlingen, men ettersom de startet klokka ni og neppe var ferdige før nærmere halv åtte, var det et maratonmøte de gjennomførte.

 

 

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.