Elgmøte

Share
Styreleder Kristoffer Eskeland og kasserer Tor Arne Frivoll i Omland og Ime sør elglag. Foto: Harald Haugland
Styreleder Kristoffer Eskeland (bakerst) og kasserer Tor Arne Frivoll i Omland og Ime sør elglag. Foto: Harald Haugland

I kveld hadde Omland og Ime sør jaktlag årsmøte og jaktmøte på Omland skole. Skyttere hadde møteplikt, stod det i annonsen. Jeg tolket det slik at også andre kunne møte og tenkte at jeg ville ta turen dit i kveld og både bli kjent med naboer og høre hva de snakket om, for jeg hadde aldri vært på elgmøte før.

Da jeg kom inn i gangen på Omland skole i god tid før klokka 20, var leder Kristoffer Eskeland og kasserer Tor Arne Frivoll ivrig opptatt med å lage de siste kannene med kaffe. Inne i salen var bord dekket med mandalskringle og wienerbrødstang. Etter hvert ble vi 11 deltakere. Det er 31 deltakere i elglaget, og det ble i løpet av møtet diskutert de endringene man uvegerlig ser komme ved at store deler av det som tidligere var hei og skog, nå er blitt industriområde, boligområder og havn.

Likevel er det fremdeles elg i nærområdet, vi har sett elg på vår eiendom i sommer, noen mente at det gikk et par dyr på et lite område hvor de helst ikke burde vært, og på jaktmøtet ble det enighet om å prøve å ta dem under årets jakt. Jaktlaget kan skyte seks dyr på fem år, det er to år igjen og ingen er skutt til nå, så det gir gode muligheter for god jakt i år, ettersom man kan skyte det som kommer. Men man burde ikke skyte ku med kalv, var konklusjonen.

Årsmelding for 2015 ble godkjent. Selv om det ikke ble skutt elg i fjor, ble det skutt 11 rådyr av en kvote på 14. Dermed ble kvote for inneværende år også satt til 14. Det kan skytes ett rådyr pr. grunneier, skutt dyr meldes til jaktleder. Det kan være mulig å skyte flere om man kontakter jaktleder og det er flere igjen på kvoten etter 1. desember. Man har bare lov å jakte på egen grunn.

Etter at kasserer var gjenvalgt, ble regnskapet lagt fram. Inntektene består av jaktkontingent, den var i fjor på 2500. Pengene ble brukt til lapskaus under jakta, leie av skolehus, utgifter til årsmøte og annonse. Da året var omme, hadde man 3564 kroner i banken, 500 kroner mindre enn ved årets begynnelse. Regnskapet ble godkjent, alle mente at lapskausen under jakta var vel verd pengene.

Årets jakt er lagt til 22. oktober 2016. Om man ikke får kvoten den dagen, vil man prøve to uker senere. Årsmøtet og jaktmøtet gikk over i hverandre. Da vi kom til posten Uttak av skyttere, viste det seg at de fleste som var til stede, var skyttere. Formannen ble valgt til jaktleder og han hadde også slakteplass, så det hele ordnet seg på beste måte. Under eventuelt hadde ingen noe å komme med, så møtet ble avsluttet med småprat, blant annet om pakking av kjøtt.

Selv skal jeg ikke være med på elgjakta, vi forpakter bort både jorda og jakta. Men det var interessant å få et innblikk i et viktig sosialt anliggende i bygda. Og så ble det grunnlag for et innlegg på bloggen i kveld.

Ein tanke om “Elgmøte”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.