Jolebordsong 2016

Share
I kveld samlast tilsette i Valle kommune på Sølvgarden til jolebord. Foto frå Sølvgarden si heimeside
I kveld samlast tilsette i Valle kommune på Sølvgarden til jolebord. Foto frå Sølvgarden si heimeside

Det er ikkje alt ein kan få med seg i ein jolebordsang. I år kom saka om nedlegging av Hylestad skule og barnehage etter at eg hadde skrive sangen, elles hadde nok den fått ei linje eller to, for sjeldan har det vore slikt engasjement på Facebook som etter artikkelen i Fædrelandsvennen om saka.

Ettersom eg neppe får skrive på bloggen etter at songen har vore framført i kveld, tek eg årets song på forskudd her.

Melodi: No har vi vaska golvet

No har det blitt desember og tid for jolebord
og atter me kan samlast i mørketid så stor.
Så ver litt sosial i kveld og legg mobilen bort
Då vert vår fest eit høgdepunkt og start på noko stort.
I året som ligg bak oss no ny veg har kome til
frå Harstadberg til Sandnes, så fin ein veg for bil.
To statsrådar var på besøk, det må me nemne au,
den eine opna vegen, den andre klypte sau.
På Rysstadmo er dritlukta vel blitt ein saga blott
for renseanlegg nytt no i skogen dei har fått.
I fjella klatreruter har kome opp i fleng,
det mange er som vonar på dei å tene peng.
Men ventebu i Valle me framleis ventar på
og den som skal med bussen må våt i regnet stå.
Når ti prosent skal sparast på kvar ein arbeidsplass,
då minkar det på handlingsrom og mykje går i dass.
Med LEAN me jaktar tjuvar som stel av tida vår
og like fullt nok kvar og ein kan merke tida går.
Men denne vesle sangen skal ikkje ta meir tid,
på jolebord me alle vil ha ein kveld så blid.