Ikkje bare lokalt

Share

Oversynet over folk som var nemnde i første nummer av Setesdølen i 2017 gav grunnlag for å leite litt etter meir informasjon. Mellom anna fann eg eit oppslag på lokalhistoriewiki om Peter Munch Søegaard:

Peter Munch Søegaard (fødd 1815 i Vågå, død 1881) var jurist og forfattar.

Sorenskrivarsonen Munch Søegaard vart juridisk kandidat i 1843, sorenskrivarfullmektig i 1845-53, og dommarfullmektig i Nordre Aurdal. Sidan vart han tilsett i departementet, og busette seg i Christiania. Men han hadde godt innsyn i bygdekulturen og tilhøva der, og i boki I Fjeldbygderne er òg Valdres sentral. Han skreiv også i Skilling-Magazin, ikkje minst skildringar av folkeminne og skikker i Valdres og Gudbrandsdalen, og han var ein varm tilhengjar av nasjonale minne, språk og soge.

Søegaard var gift to gonger, og fekk born med begge konene. Ekteskap nr. 2 var med Tomine Olivia Søegaard, som døydde før 1875.

Det står ikkje noko om kontakten til Hornnes der, men leiaren i avisa fortel at han var son til futen på Hornnes og siterer at han skreiv at langt opp mot vår tid har den fysiske krafta på oldtids vis blitt rekna som den aller ypparste av menneskelege eigenskapar, den stilles høyest av alle mennekslige fullkommenheter, som han sa.

To bøker er nemnde på lokalhistoriewiki:

  • I fjeldbygderne, Cappelen 1868. Digital utgave på bokhylla.no.
  • Einbu-Guten, Cappelen 1872.

i-fjeldbygderne

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.